Przekaż 1 procent

Aktualności:

2016 II 08
Gruzja: Chrześniacy patriarchy
42 zbiorowy chrzest dzieci odbył się w dzień Objawienia Pańskiego w katedralnym soborze Świętej Trójcy w Tbilisi. Chrześniakami katolikosa – patriarchy całej Gruzji Eliasza zostało 659 dzieci. W 2008 roku, z powodu spadku urodzeń, hierarcha poinformował, że będzie ojcem chrzestnym każdego trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, w której małżonkowie zawarli ślub cerkiewny.
2016 II 08
O prześladowaniu chrześcijan
Sprawozdanie o prześladowaniu chrześcijan w listopadzie 2015 roku opublikował, na portalu Gatestone Institute, znany islamista koptyjskiego pochodzenia Raymond Ibrahim. Spośród 2184 syryjskich uchodźców, którzy oficjalnie przybyli do USA, tylko 53 jest chrześcijanami, pozostali to muzułmanie. „Tak więc, mimo że syryjscy chrześcijanie stanowią co najmniej 10 procent ludności Syrii i są najbardziej prześladowaną grupą ludności, wśród przyjętych przez USA uchodźców stanowią jedynie 2 procenty” – podkreśla autor.

Wasze opinie:

Prenumerata

W najnowszym numerze:

Płacze Chrystus, śmieje się szatan, cierpi Ukraina - Eugeniusz Czykwin
Doświadczana wojną, kryzysem ekonomicznym i polityczno-społecznym zamętem Ukraina rozdzierana jest także konfliktami na tle religijnym. Obok wciąż nierozwiązanego, a do wydarzeń na Majdanie „zamrożonego” konfliktu między prawosławnymi i grekokatolikami narasta tragiczny wewnątrzprawosławny rozłam. Atakowana jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna (UPC), którą zaciekle „demaskują” pretendujący do odgrywania roli Kościołów narodowych grekokatolicy i autokefaliści. W ostatnich miesiącach na zachodniej Ukrainie w szeregu miejscowościach doszło do bójek i starć między wiernymi UPC i próbującymi przejąć ich świątynie zwolennikami tak zwanego kijowskiego patriarchatu. Tych ostatnich aktywnie wspierali członkowie Prawego Sektora. We wsi Pticzje w rowieńskim obwodzie prawosławnych, których prawo własności do ich cerkwi po raz trzeci potwierdził sąd, pobito, używając pałek, gazu łzawiącego i koktajli Mołotowa. Milicja i lokalne władze z reguły zachowują się biernie. (więcej...)
Ignorowanie rozmyślne - Anna Radziukiewicz
Książkę „Dzieje Rosjan. Od wikingów do Rosji Putina”, wydaną jako praca zbiorowa dzięki staraniom zespołu „Polityki”, polecałabym tylko tym, którzy mają za sobą kontakt, poprzez książkę, film, bezpośrednie spotkanie, z tym wielkim krajem, jego duchowością i kulturą. Wtedy krytycznie podejdą do tego, co czytają i dostrzegą, że opinie i oceny, wystawiane w książce, są nietrafne, stronnicze. Jej lektura, zwłaszcza ludzi młodych, może wprowadzać w błąd. Na ogół nie znając języka rosyjskiego, mają ograniczony dostęp do tego, co dzieje się po wschodniej stronie granicy. Mało czytają. Przyswajając treść „Dziejów Rosjan”, mogą uwierzyć polskim autorytetom. (więcej...)
Strzeżcie tylko swoich dusz - Ałla Matreńczyk
"Pożyczą wam wiele pieniędzy i zażądają z powrotem, ale nie będą w stanie ich wziąć”, przepowiadał Grekom w XVIII wieku św. Kosma Etolijski. Spośród dwustu proroctw, jakie pozostawił, nie tylko to spełnia się na naszych oczach. Patriarchat konstantynopolitański kanonizował go w 1961 roku, ale czczony był na całych Bałkanach już za życia, składano o nim pieśni, zapisywano pouczenia, od jego imienia przyjmowano nazwisko – Kosmas. (więcej...)
Egzamin - Anna Radziukiewicz
Dla monasteru w Supraślu trwająca od 15 do 18 stycznia wizyta w Serbii archimandryty Andrzeja, dr. Adama Misiuka i o. Michała Czykwina może się okazać historyczna. Podczas spotkania z patriarchą serbskiej Cerkwi Ireneuszem uzyskano błogosławieństwo na wykonanie przez Serba fresków do cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. Tym Serbem będzie prof. Goran Janićijević, szef katedry fresków przy Akademii Sztuki Cerkiewnej w Belgradzie. Profesora poznaliśmy w Polsce jako autora malowideł w cerkwi św. Mikołaja Serbskiego, istniejącej przy parafii św. Jana Teologa w Białymstoku na Bacieczkach, w tym kilku fresków, oraz jako ubiegłorocznego laureata Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. (więcej...)