Aktualności:

2015 VII 01
Festiwal Bułata Okudżawy – Hajnówka 2015
Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce "Wiara, Nadzieja, Miłość"
2015 VI 29
W Białymstoku wyświęcono cerkiew św. Mikołaja Serbskiego
Wyświęcenia cerkwi św. Mikołaja Serbskiego, znajdującej się w domu parafii św. Jana Teologa w Białymstoku na Bacieczkach dokonał 28 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub, biskup supraski Grzegorz oraz władyka serbskiej Cerkwi Milutin. Podczas św. Liturgii modlili się duchowni z Polski, Serbii i Ukrainy. Śpiewali Serbowie.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

Święto prawosławnej sztuki - Michał Bołtryk
XXXIV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej trwał od 11 do 16 maja 2015 roku. Od lat patronat nad tym wydarzeniem artystyczno-duchowym sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. (więcej...)
Zmartwychwstanie cerkwi - Anna Radziukiewicz
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim przy Traugutta wzniesiono 177 lat temu. Była drewniana. Na początku XX wieku postanowiono wzmocnić jej konstrukcję. Obłożono ją z zewnątrz cegłami i otynkowano. To był błąd. Drewno pod taką „kołdrą” butwiało. Zbyt szybko jak na taki materiał. Eksperci, inżynierowie z białostockiego oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w 2012 roku stwierdzili: – Cerkiew postoi może rok, może pięć lat najdłużej i runie. Najgorzej, że nastąpi to prawdopodobnie wtedy, gdy będzie duża różnica temperatur między wnętrzem cerkwi a temperaturą na podwórzu, co wyzwala ruchy powietrza, czyli zimą podczas Liturgii, bo wtedy ruchy powietrza są największe. Nie można było czekać na tragedię. (więcej...)
Ormianie pamiętają - Eugeniusz Czykwin
W historii każdego narodu są szczególne daty. Wiążą się one z ważnymi, przełomowymi dla danej wspólnoty wydarzeniami. Dla współczesnych Polaków jest nią 11 listopada, upamiętniająca odzyskanie niepodległości, dla Rosjan 9 maja, dzień zwycięstwa w Wojnie Ojczyźnianej. Dla wszystkich Ormian taką datą jest 24 kwietnia, Dzień Pamięci Ludobójstwa Ormian, dokonanego przez Turcję w 1915 roku. W tym roku, w setną rocznicę tej tragedii, w sposób szczególny obchodzono ten dzień zarówno w Armenii, jak i na wszystkich kontynentach, gdzie zamieszkuje liczna ormiańska diaspora. Kulminacyjnym punktem uroczystości, w których miałem zaszczyt uczestniczyć, był dokonany przez Ormiański Apostolski Kościół akt kanonizacji ofiar ludobójstwa.
Już w czasie pierwszego po przybyciu do Erewania spotkania mój ormiański przyjaciel Arogac Achojan wpina mi w klapę marynarki mały znaczek – kwiatek niezapominajki. Ten znaczek, symbol ludobójstwa Ormian, nosić będą wszyscy uczestnicy uroczystości. Nazwa kwiatka – niezapominajka czy też niezabudka – w różnych językach ma ten sam sens – „Pamiętaj”. I chyba wszyscy Ormianie, i ci żyjący w swej ojczyźnie, i rozproszeni po całym świecie – pięć płatków niezabudki symbolizuje pięć kontynentów – 24 kwietnia każdego roku, pełni zadumy i smutku, stają w modlitwie i wspominają niewinne ofiary wielkiej, dokonanej na ich narodzie, zbrodni. (więcej...)
Marek Dolecki 1943-2015 - Anna Radziukiewicz
Nie znam nikogo, kto by nie lubił Marka Doleckiego, urodzonego w Mławie, wychowywanego na Wybrzeżu i w Warszawie, z wyboru obywatela małej ojczyzny, Białostocczyzny. Mówiono o nim: Mareczek. Z sympatii do niego, wszak wzrostu był normalnego, tyle że zawsze bardzo szczupłej postury. Był dobrym człowiekiem. (więcej...)