Aktualności:

2014 I 11
Nagrody Ostrogskiego za rok 2013
Władyka witebski i orszański Dimitrij (Drozdow), metropolita Mesogaias i Lavreotikis, koło Aten, Nikolaos (Chatzinikolaou), mniszki z monasteru św. Tekli w Maalula w Syrii z ihumenią Pelagią (Sayyaf), Międzynarodowe Zgromadzenie Prawosławnych Parlamentarzystów (MAP) i Doroteusz Fionik zostali laureatami dwudziestej piątej edycji Nagród im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Kapituła, obradująca 11 stycznia pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego”, Eugeniusza Czykwina, przyznała je za zasługi w w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławnej oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

Na ruchomych piaskach - Anna Radziukiewicz
Dynamiczna granica między Wschodem a Zachodem. Na niej znalazła się Mołdawia, mały kraj. Mało ludności, o dramatycznym spadku populacji. Kraj wydłużonym pasem przywarł od zachodu do Rumunii, od wschodu do Ukrainy, granicząc z dwiema, według miar Mołdawii, ludnościowymi gigantami. Na mapie Europy przypomina przecinek, usiłujący dotknąć Morza Czarnego, bezskutecznie. Kraj zapomniany, gdzieś na peryferiach życia, próbuje podnieść swój głos, powiedzieć o bólu i dramatycznych wyborach. Żyje jak na ruchomych piaskach. Tu wszystko może się zmienić. Bo to państwo – jak nadbałtyckie, kilkumilionowe. Takich nie stać na samodzielny polityczny byt. Mogą żyć tylko przyklejone do jakiegoś sojuszu. Jakiego? (więcej...)
Vidovdan po raz trzeci - Ałła Matreńczyk, Dorota Wysocka
Vidovdan, dzień św. Wita, obchodzony 28 czerwca, to narodowe święto Serbów, dzień refleksji, spojrzenia wstecz, poczucia wspólnoty z pobratymcami. Nie św. Wita, męczennika z czasów Dioklecjana, się wtedy przede wszystkim wspomina, a św. Łazarza, serbskiego władcę, który tego dnia (w obowiązującym wówczas, jednakowym dla wszystkich chrześcijan, kalendarzu był to 15 czerwca) 1389 roku zmierzył się na Kosowym Polu z o wiele silniejszym tureckim przeciwnikiem. Można się było wycofać, uznać przegraną, zachować życie, swoje i poddanych, na muzułmańskich warunkach. Łazarz i jego otoczenie uznali, że są sprawy ważniejsze niż dobra doczesne. Poszli w bój w imię Chrystusa i całego chrześcijaństwa. Władca i wielu jego wojowników zginęło. Zginął też sułtan i mnóstwo jego żołnierzy. Bitwa pozostała nierozstrzygnięta, ale po kilkudziesięciu latach, także w jej efekcie, rozpoczął się dla Serbów niemal pięćsetletni okres tureckiej niewoli. Naród serbski przetrwał go, zachowując wiarę, gdyż miał w pamięci „kosowski testament”, przekazywane przez pokolenia przesłanie, o tym co jest naprawdę ważne. (więcej...)
Na tropie supraskich zagadek -
Z profesorem
Antonim Mironowiczem, historykiem, wykładowcą Uniwersytetów w Białymstoku i Marii Skłodowskiej-Curie
w Lublinie
rozmawia Dorota Wysocka (więcej...)
Amman muzułmanów i chrześcijan - Ałła Matreńczyk
Najpiękniejsza panorama trzymilionowego Ammanu rozciąga się z Cytadeli – wszystkie wzgórza, aż po horyzont oplecione są czteropiętrowymi domami, przetkanymi kopułami meczetów i chrześcijańskich świątyń, wieżowcami i kępami zieleni. Trudno uwierzyć, że sto lat temu mieszkało tu zaledwie trzy tysiące osób, jeszcze trudniej, że miasto ma ponad 5,5 tysiąca lat. (więcej...)