Aktualności:

2014 I 11
Nagrody Ostrogskiego za rok 2013
Władyka witebski i orszański Dimitrij (Drozdow), metropolita Mesogaias i Lavreotikis, koło Aten, Nikolaos (Chatzinikolaou), mniszki z monasteru św. Tekli w Maalula w Syrii z ihumenią Pelagią (Sayyaf), Międzynarodowe Zgromadzenie Prawosławnych Parlamentarzystów (MAP) i Doroteusz Fionik zostali laureatami dwudziestej piątej edycji Nagród im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Kapituła, obradująca 11 stycznia pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego”, Eugeniusza Czykwina, przyznała je za zasługi w w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławnej oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

Owoce męczeństwa - Anna Rydzanicz
5 września 2014 roku całonocnym czuwaniem, sprawowanym w cerkwi Świętej Trójcy rozpoczęły się uroczystości poświęcone setnej rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksyma Gorlickiego i dwudziestej rocznicy jego kanonizacji. Na uroczystości przybyli metropolita Sawa, arcybiskup przemyski i nowosądecki Adam, lubelski i chełmski Abel, białostocki i gdański Jakub, biskupi – supraski Grzegorz, siemiatycki Jerzy i gorlicki Paisjusz. Przybyło wielu duchownych z Polski i zagranicy. (więcej...)
Święty Krzyż na dwóch ambonach - Grzegorz Jacek Pelica
Jak co roku lubelskie uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego stanowiły okazję do modlitwy i spotkań ekumenicznych. Po mszy w dominikańskim kościele na Starym Mieście, noszącym także tytuł bazyliki św. Stanisława biskupa i męczennika oraz sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, procesję z cząsteczką Krzyża Świętego poprowadził i nabożeństwu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. (więcej...)
Ku Świętej Rusi - Anna Radziukiewicz
Z metropolitą niżnowogrodzkim i arzamaskim GIEORGIJEM
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)