Aktualności:

2014 XI 20
Płyta z kolędami w najnowszym numerze Przeglądu Prawosławnego
Wraz z najnowszym numerem, czytelnicy Przeglądu Prawosławnego otrzymają bezpłatny dodatek w postaci płyty z kolędami, wykonanymi przez chór parafii prawosławnej z Jeleniej Góry.
2014 XI 20
Uniwersytet Otwarty w Akademii Supraskiej
Z błogosławieństwa arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba Akademia Supraska zaprasza na serię wykładów w ramach Uniwersytetu Otwartego. Ideą uniwersytetu jest propagowanie szerokiej wiedzy z dziedziny teologii, literatury, historii, sztuki, nauk ścisłych i medycyny. Prelegenci to wykładowcy uczelni wyższych naszego regionu i osoby związane z kulturą. Różnorodność wykładów pozwoli na zapoznanie się z szeroką dziedziną nauk przede wszystkim humanistycznych, ale także medycznych i technicznych.

Wasze opinie:

W najnowszym numerze:

Latopis cudów - Anna Radziukiewicz
Kryński latopis został stworzony w latach 1881-1919. To rękopis napisany po rosyjsku przez kryńskiego wybitnego batiuszkę o. Grzegorza Proniewskiego. Odczytał go Doroteusz Fionik i tekst wpisywał cyrylicą do komputerowego pliku. To było dziesięć lat temu. Skomentował: – To jeden z najciekawszych latopisów, jaki trafił do moich rąk. Jakże się ucieszyłam, gdy w tym roku kryński latopis ukazał się w druku. Opublikował go Doroteusz Fionik w Bielskim Hostincu (nr 1, 2014 rok), piśmie wydawanym przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. (więcej...)
Władyka bieżeńców - Ałła Matreńczyk
Ikonę Świętego Męczennika Serafina (Ostroumowa) w cerkwi Zmartwychwstania w Katyniu odszukać łatwo, znajduje się w ikonostasie, tuż za diakońskim drzwiami, duża, wyrazista. Władyka został rozstrzelany 8 grudnia 1937 roku, a dzień jego śmierci jest dniem soboru Nowych Męczenników Katyńskich. Był arcybiskupem smoleńskim i dorohobuskim, wcześniej biskupem orłowskim i siewskim, ale na początku – władyką bieżeńców. (więcej...)
O chrześcijanach na Bliskim Wschodzie - Jan Makal
Dominika Kovačević, studentka arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego, mówiła podczas spotkania w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Opowiadała także o odmiennych od naszych tradycjach świętowania czy wyrażania swojej wiary. (więcej...)
Kolędy z Jeleniej Góry - Chór parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze
Mamy ogromną przyjemność podarować czytelnikom Przeglądu Prawosławnego płytę z kolędami, które próbują oddać atmosferę nadchodzących świąt. Reprezentują one różne odcienie słowiańskości, odwzorowując kulturową różnorodność prawosławia w Polsce. (więcej...)