W najnowszym numerze:

Nasze jubileusze - redakcja
100-lecie bieżeństwa i 30-lecie istnienia Przeglądu Prawosławnego chcemy świętować razem z Wami, Drodzy Czytelnicy, 8 maja w kinie Forum w Białymstoku przy ulicy Legionowej 5. Początek uroczystości o godzinie 17. (więcej...)
Dar służenia Cerkwi - Eugeniusz Czykwin
W 1983 roku poprosiłem ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawę, a obecnego metropolitę naszej Cerkwi, o błogosławieństwo na zorganizowanie redakcji pisma, które prezentowałoby religijno-społeczno życie prawosławnych w Polsce. Choć w kraju ukazywało się kilkadziesiąt pism katolickich, uzyskanie zgody na wydawanie „Tygodnika Podlaskiego”, który w rzeczywistości był wydawanym raz w miesiącu dodatkiem do „Tygodnika Polskiego”, zajęło blisko dwa lata. W ówczesnej rzeczywistości politycznej nasz „Przegląd Prawosławny” – tytuł zmieniliśmy w 1991 roku – miał być jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, redagowanym przez grupę osób świeckich, prawosławnym periodykiem. Decyzję, o czym dowiedziałem się później, podejmowano w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. (więcej...)
W poszukiwaniu mądrości - Anna Radziukiewicz
Nie wolno rozgrzeszać się z jednej rzeczy: z obowiązku zdobywania mądrości. Jest to zasadniczy obowiązek człowieka – mówił w 1988 roku Jerzy Nowosielski, który stał, przyjaźnie doradzając, u początków zakładania „Przeglądu Prawosławnego”, wtedy „Tygodnika Podlaskiego”, dodatku do „Tygodnika Polskiego”. I mówił trzydzieści lat temu, że prawosławni powinni wreszcie wyciągnąć głowę z piasku i pokazać, że jest to głowa. (więcej...)
Samochody - Anna Radziukiewicz
Samochodami nazywają na Syberii Białorusinów, którzy pieszo dotarli za Ural ze swego kraju. Pokonali ze trzy i pół tysiąca kilometrów. Sami chodzili. Stąd nazwa. Szli rok. (więcej...)
Książki pożyteczne i piękne - Anna Radziukiewicz
Najlepiej jeśli książka jest ciekawa, wartościowa, pożyteczna i piękna. I takie właśnie proponuje wydawnictwo egzarchatu białoruskiej Cerkwi, oczywiście nie wszystkie, ale tego typu perły nie należą tu do rzadkości. (więcej...)