Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

ul. Składowa 9 

15-399 Białystok


tel. (0048 85) 745 54 95

fax (0048 85) 742 87 19

e-mail: fundacja@ostrogski.pl© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego