2019 X 03 Podlasie w obiektywie
Architektura, przyroda, ludzie, cała mozaika kulturowa na Podlasiu są tematem ogólnopolskiego konkursu „Podlasie w obiektywie”, któremu patronuje Wiktor Wołkow.
Organizator pozwala na dowolną interpretację tematu przez fotografującego, zależną od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Podlasia, jak i całej Polski, profesjonaliści i amatorzy.
Fotografie ocenia jury, we którym w poprzednich edycjach zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencikowie, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra, Michał Kość.
Prace na konkurs należy zgłaszać do 15 października 2019. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursową planowana jest na grudzień 2019 roku. Wystawa prezentowana będzie przez rok w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Później „powędruje” po Podlasiu, prezentowana będzie m.in. w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, Białowieży.
Prace konkursowe należy dostarczać w formie odbitek fotograficznych w formacie A3 wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej (jpg, tif) na CD. Organizator dopuszcza wysłanie zdjęć wersji elektronicznej. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie. Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl.
 Patronami honorowymi konkursu są Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz Hajnówki, organizatorem Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. (ota)
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego