2018 V 24 Ostrogski Day
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
18 kwietnia uroczyście obchodzono patronalne święto – Ostrogski Day. Rozpoczęło je międzynarodowe sympozjum naukowe „Współpraca Litwa-Polska-Ukraina: wspólna historia, wspólne wyzwania” pod egidą KUL.
Na frontonie budynku koszar odsłonięta została tablica z wizerunkiem hetmana Ostrogskiego, którą ufundował Robertas Gabulas, prezes Fundacji „Crown of Dukes Ostrogski”. Odsłonięcia monumentalnej płaskorzeźby dokonali przedstawiciele brygady: dowódca gen. Zenon Brzuszko i jego zastępcy płk Wolodymyr Judanow i ppłk Eligius Senulis. Obecny był gościnnie gen. dyw. Richard Hayes, dowódca Gwardii Narodowej Stanu Illinois w USA (gjp).
fot. Kazimierz Pelica
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego