2017 V 31 Prolog i 500 lat Biblii Ruskiej
24 maja obchodzimy dzień pamięci świętych Cyryla i Metodego, którzy przyszli do nas, Słowian,1154 lata temu z Ewangelią, słowem pisanym, alfabetem. Stali się naszymi oświecicielami. I to z tym świętem powiązano dni piśmiennictwa słowiańskiego w Bielsku Podlaskim, w tym roku trzecie. Prologiem je nazwano, w tym roku zorganizowane z prawdziwym rozmachem, trwające cały tydzień, do 26 maja, które stało się nie tylko dniami piśmiennictwa, ale i kultury w ogóle. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Doroteusz Fionik z kierowanym przez niego Stowarzyszeniem Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Jako organizator występuje także parafia Opieki Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim. Święto ma aż szesnastu współorganizatorów i partnerów, między innymi bielskie szkoły, bibliotekę publiczną, dom kultury. Są szacowni partnerzy z Białorusi, Mińska, Grodna i Brześcia, m. in. Akademia Nauk Białorusi, z Rosji. Jest i nasza Fundacja Ostrogskiego.
Organizatorów Prologu i odbiorców jego oferty, pozdrowił ambasador Białorusi w Polsce Aleksander Awierianow, który w liście, odczytanym 21 maja w bielskim amfiteatrze przez dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce Michaiła Rybakowa, stwierdził, że książka od wieków niesie mądrość i to co najlepsze i najbardziej światłe w człowieku. Rybakou stwierdził , że CKB chętnie wspiera takie przedsięwzięcia, które budują białoruską duszę.
Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosława Borowski, jako patron wydarzenia, wyraził swą radość z powodu odbywania się takiej imprezy w Bielsku Podlaskim i tego, że to mieszkańcy grodu w ramach dysponowania budżetem obywatelskim określili w ubiegłym roku, że pieniądze chcą przeznaczyć na dofinansowanie Prologu.
A Prolog to, choćby w niedzielę 21 maja, otwarcie wystawy, zorganizowanej przez Fundację

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. autorka


© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego