Pозвивається навчання української мови 2019 III 30
Цього року виповнюється 25 років відновлення навчання української мови як рідної в садках і школах Підляшшя. Упродовж чверті століття у регіоні вдалося створити стабільні основи для функціонування пунктів навчання у трьох осередках: Більську, Черемсі та Білостоці. Найпізніше рідної української мови почали вчитися діти і молодь у центрі Підляського воєводства. Проте, останнім часом також там почали з’являтися ініціативи навчального характеру, спрямовані, передусім, до наймолодшого покоління. Зараз у Білостоці діє п’ять пунктів навчання української мови, з чого два виникли у цьому навчальному році.
Parlamentarna wizyta 2019 III 30
W Polsce z oficjalną wizytą, pierwszą na tak wysokim szczeblu, przebywał od 11 do 14 lutego przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego, czyli białoruskiej izby wyższej parlamentu, odpowiednika polskiego Senatu, Michaił Miasnikowicz. Spotkał się z najwyższymi władzami Rzeczypospolitej – prezydentem Andrzejem Dudą, premierem rządu Mateuszem Morawieckim, marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, ministrem przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz.
Podczas powitania szefa izby wyższej parlamentu Białorusi senatorowie Platformy Obywatelskiej opuścili salę obrad. Ich postawę skrytykował marszałek Stanisław Karczewski jako zdumiewającą i niedopuszczalną, świadczącą o braku kultury politycznej.
14 lutego w Białymstoku białoruska delegacja spotkała się z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim i marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim, a wieczorem z przedstawicielami białoruskiej mniejszości.
– Cieszę się – mówił przewodniczący wieczorem – że mogę przebywać na ziemi podlaskiej, na której Białorusini żyli od wieków, stanowiąc istotną część społeczności.
Підляські діти роблять ляльки-мотанки 2018 XI 13
Традицією стало, що протягом цілого року діти, які вчаться української мови в садках і школах Підляшшя, мають змогу брати участь в етнографічних майстер-класах, на яких практично знайомляться з різними елементами матеріальної і духовної спадщини українського народу. Перші в цьому навчальному році зустрічі з народною культурою пройшли 28 вересня в Громадській початковій школі св. Кирила і Методія в Білостоці. Діти, які вчаться української мови, пробували змотати справжню українську ляльку-мотанку.
Edukacyjne tradycje wielokulturowego Bielska 2018 XI 13
Bielsk Podlaski to miasto niezwykłe od stuleci. To tu od XI wieku nieprzerwanie bije jedno ze źródeł ruskiego prawosławia. To również tutaj w złotym XVI wieku dynastia Jagiellonów decydowała o losie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Bielski monaster św. Mikołaja Cudotwórcy, wspierany przez miejscowe bractwo, do końca swych dni pozostał wierny prawosławiu, opierając się unii brzeskiej. Przed wojną miasto wielokulturowe i wielowyznaniowe, po wojnie jako jedno z nielicznych w Polsce również takim pozostało.
Kultura na schodach muzeum 2018 VII 06
Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania na krosnach – to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 3 czerwca na czternastym Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Festiwal otworzył dyrektor muzeum – Tomasz Tichoniuk. Głos zabrali i gratulowali imprezy Andrzej Skiepko – zastępca burmistrza Hajnówki oraz Jadwiga Dąbrowska – starościna powiatu hajnowskiego. A całą imprezę prowadziła niezastąpiona konferansjerka – Mariola German-Pietruczuk.
Ostrogski Day 2018 V 24
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
Ікона іголкай маляваная 2018 V 24
Вышыўка, гафт, карункі і вершы. І агарод поўны кветак. Гэта палетка Галіны Бі-рыцкай з Плянтаў у Нараўчанс-кай гміне на Гайнаўшчыне.
Nagroda Kazaneckiego dla Miry Łukszy 2018 IV 26
Mira Łuksza, poetka i dziennikarka, nasza od pewnego czasu współpracowniczka, otrzymała w tym roku, ex aequo z Anną Kamińską, przyznawaną przez prezydenta Białegostoku nagrodę literacką im. Wiesława Kazaneckiego za rok 2017, bardzo wysoko w środowisku ludzi kultury cenioną. Annę Kamińską wyróżniono za „Białowieżę szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej”, wielogłosową, jak napisano w uzasadnieniu, opowieść o Białowieży i jej mieszkańcach, Mirę Łukszę za całokształt twórczości, ze szczególnym podkreśleniem dwujęzycznego wyboru wierszy „Rodosłów”, który w ubiegłym roku wydano jej jako nagrodę XVII Dni Poezji UNESCO, przyznaną za „ukazywanie wielokulturowej poetyckiej małej Ojczyzny oraz za popularyzację poezji słowiańskiej poprzez tłumaczenia”.
Спатканне сяброў 2018 IV 26
Былі песні ў розных жанрах і выкананнях. Беларускія калектывы з Падляшша ды гурты з Беларусі сустрэліся на адмысловым канцэрце "Спатканне сяброў" у Мінску. Гэта ўжо чарговая музычная сустрэча, мэтай якой з’яўляецца сяброўства, абмен вопытам і музычнае супрацоўніцтва.
Калядны вечар 2018 I 31
Прэм’еры беларускіх танцаў і калядкі на розных мовах – так адсвяткавалі калядную сустрэчу дзеці з пачатковай школы №4 у Беластоку. Прайшоў там урачысты калядны вечар, у якім бяруць удзел цэлыя пакаленні сем’яў.
1  2  3  4  5    >  >>  >|
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego