Kultura na schodach muzeum 2018 VII 06
Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania na krosnach – to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 3 czerwca na czternastym Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Festiwal otworzył dyrektor muzeum – Tomasz Tichoniuk. Głos zabrali i gratulowali imprezy Andrzej Skiepko – zastępca burmistrza Hajnówki oraz Jadwiga Dąbrowska – starościna powiatu hajnowskiego. A całą imprezę prowadziła niezastąpiona konferansjerka – Mariola German-Pietruczuk.
Ostrogski Day 2018 V 24
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
Ікона іголкай маляваная 2018 V 24
Вышыўка, гафт, карункі і вершы. І агарод поўны кветак. Гэта палетка Галіны Бі-рыцкай з Плянтаў у Нараўчанс-кай гміне на Гайнаўшчыне.
Nagroda Kazaneckiego dla Miry Łukszy 2018 IV 26
Mira Łuksza, poetka i dziennikarka, nasza od pewnego czasu współpracowniczka, otrzymała w tym roku, ex aequo z Anną Kamińską, przyznawaną przez prezydenta Białegostoku nagrodę literacką im. Wiesława Kazaneckiego za rok 2017, bardzo wysoko w środowisku ludzi kultury cenioną. Annę Kamińską wyróżniono za „Białowieżę szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej”, wielogłosową, jak napisano w uzasadnieniu, opowieść o Białowieży i jej mieszkańcach, Mirę Łukszę za całokształt twórczości, ze szczególnym podkreśleniem dwujęzycznego wyboru wierszy „Rodosłów”, który w ubiegłym roku wydano jej jako nagrodę XVII Dni Poezji UNESCO, przyznaną za „ukazywanie wielokulturowej poetyckiej małej Ojczyzny oraz za popularyzację poezji słowiańskiej poprzez tłumaczenia”.
Спатканне сяброў 2018 IV 26
Былі песні ў розных жанрах і выкананнях. Беларускія калектывы з Падляшша ды гурты з Беларусі сустрэліся на адмысловым канцэрце "Спатканне сяброў" у Мінску. Гэта ўжо чарговая музычная сустрэча, мэтай якой з’яўляецца сяброўства, абмен вопытам і музычнае супрацоўніцтва.
Калядны вечар 2018 I 31
Прэм’еры беларускіх танцаў і калядкі на розных мовах – так адсвяткавалі калядную сустрэчу дзеці з пачатковай школы №4 у Беластоку. Прайшоў там урачысты калядны вечар, у якім бяруць удзел цэлыя пакаленні сем’яў.
Pogoda dla Białorusi 2017 XI 25
Coraz więcej polskich polityków, biznesmenów, czy tak zwanych zwykłych ludzi, kieruje swój wzrok na Białoruś. To nasz najbliższy sąsiad. Mamy wspólnych bohaterów – chociażby Mickiewicza i wspólną kilkusetletnią historię. I tu i tam występują podobne nazwiska, nawet tak samo brzmiące nazwy miejscowości, choćby Drohiczyn, Ryboły, Mińsk. Z dziennikarskich relacji, zwłaszcza telewizyjnych, znika obraz Białorusi, której synonimem przez ćwierć wieku był zapuszczony kołchoz i kołchoźnica. Zaczyna się dostrzegać normalny kraj, bywa że określany cywilizowanym.
Пакроўскія званы 2017 XI 25
Рэдка бывае, каб Міжнародны Фестываль фальклору “Пакроўскія званы” праходзіў якраз у перыяд свята Пакравы Багародзіцы. Бывае ён часам пад канец катсрычніка, а то і ў палове лістапада. Бо ў горадзе Вільні не так лёгка спланаваць свабодныя тэрміны галоўных, сталічных залаў. Таму сёлета ўдзельнікам фестывалю, можна сказаць, пашчанцавала выступаць у Вільні якраз на свята Пакравы Багародзіцы. Напярэдадні яго, у барочным касцёле св. Кацярыны, праходзіў канцэрт пад назвай “Захавальнікі традыцыі”. А ў сам дзень свята выканаўцы сустрэліся ў віленскай ратушы, дзе выступалі падчас Пакроўскай ярмаркі народных майстороў.
25. раз не лем поетичні 2017 XI 02
Аж трудно увірити, же Лемківска Творча Осін дождала ся уж двадцет пятой едициі. Тогорічня розпочала ся в пятницю, 13 жолтня 2017 рока в Креници і была получена з ювілейом Петра Мурянкы – 70. річницьом уродин і 45. творчой працы, якій зорґанізувал почесному креничанинови в бальовій сали Старого Дому Здройового бурмістр Крениці-Здрою, Дарюш Ресько. Наступного дня, вечером лемківскы творці пренесли ся до Ґорлиц, де в Рускій Бурсі мала місце єй друга част.
Вісагінас як Гайнаўка 2017 XI 02
У паўночна-усходнім куточку Літвы, непадалёк кропкі сутыкнення межаў трох краін – Беларусі, Латвіі і Літвы, знаходзіцца Вісагінас. Горад, размешчаны над возерам з такою жа назвай, узнік у 1975 г. Тады рашэннем улад Савецкага Саюза пачалі пабудову Ігналінскай атамнай электрастанцыі, адкрыццё якой адбылося ў сярэдзіне 1980-х гадоў. На той час гэта быў адзін з найбольш сучасных падобных аб’ектаў у свеце. У азёрна-лясную ваколіцу пачалі з’язджацца маладыя людзі – спецыялісты і рабочыя з усёй, шырокай тады “краіны саветаў”. Большасць з іх па абавязковым размеркаванні. Новы горад назвалі першапачаткова Снечкус, у гонар літоўскага камуністычнага дзеяча. І толькі пасля надання незалежнасці Літве вярнулі яму старую назву.
1  2  3  4  5    >  >>  >|
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego