W najnowszym numerze:

Wakacje z tradycją
Lipiec już od piętnastu lat w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach kojarzony jest z głośnym śpiewem, gwarem rozmów nad tkackimi krosnami, stukotem glinianych garnków i szelestem słomy, z której plecione są wymyślne koszyczki. Dokładnie od piętnastu lat Doroteusz Fionik, pomysłodawca i założyciel studziwodzkiego stowarzyszenia, przy wydatnej pomocy swojej rodziny oraz grona majstrów z Podlasia i białoruskiego Polesia, organizuje w skansenie warsztaty „Wakacje z tradycją”, pomyślane jako sposób aktywnego i interesującego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież z Bielska Podlaskiego – choć nie tylko.
Буквар з 1618 года
28 жніўня ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбылася прэзентацыя факсімільнага выдання першага “Буквара”.

Aktualności:

Kultura na schodach muzeum 2018 VII 06
Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania na krosnach – to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 3 czerwca na czternastym Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Festiwal otworzył dyrektor muzeum – Tomasz Tichoniuk. Głos zabrali i gratulowali imprezy Andrzej Skiepko – zastępca burmistrza Hajnówki oraz Jadwiga Dąbrowska – starościna powiatu hajnowskiego. A całą imprezę prowadziła niezastąpiona konferansjerka – Mariola German-Pietruczuk.
Ostrogski Day 2018 V 24
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego