W najnowszym numerze:

25 lat czyli OK
Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym używa skrótu OK. I jest on świetnym skrótem do podsumowania 25 lat działalności tej placówki, czego dokonano 22 września w siedzibie ośrodku, dawniej budynku szkoły, wzniesionej w okresie międzywojennym na przeciwko kościoła, a na początku lat 90. niemal ruiny, jednak podniesionej do życia. Ożywiła go kultura. Otwierając placówkę 4 września 1993 roku ówczesny wójt gminy Juchnowiec Kościelny Zygmunt Korol mówił, że oczekuje w tych progach nie taniej rozrywki ale kultury wyższego lotu.
Parlamentarzyści z wizytą
Grupa białoruskich parlamentarzystów na czele z Andrejem Naumowiczem przebywała w połowie września przez kilka dni w Polsce, spotykając się z przedstawicielami Sejmu. O takie spotkanie zabiegał głównie poseł Mieczysław Baszko, który grupie towarzyszył. Było to jednocześnie spotkanie Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Aktualności:

Kultura na schodach muzeum 2018 VII 06
Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania na krosnach – to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 3 czerwca na czternastym Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Festiwal otworzył dyrektor muzeum – Tomasz Tichoniuk. Głos zabrali i gratulowali imprezy Andrzej Skiepko – zastępca burmistrza Hajnówki oraz Jadwiga Dąbrowska – starościna powiatu hajnowskiego. A całą imprezę prowadziła niezastąpiona konferansjerka – Mariola German-Pietruczuk.
Ostrogski Day 2018 V 24
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego