2019 X 03 Ambasador Białorusi w redakcji Przeglądu Prawosławnego
Po raz pierwszy w siedzibie redakcji Przeglądu Prawosławnego gościliśmy ambasadora Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Uładzimira Czuszau. Towarzyszyła mu konsul generalna Białorusi Ałła Fedorowa i konsul Michaił Golcew.
Gościom podziękowaliśmy za pomoc, jaką otrzymujemy jako wydawnictwo ze strony władz i instytucji Białorusi. To przede wszystkim pomoc przy redagowaniu serii podręczników do szkół, w których jest wykładany język białoruski, przy organizacji wystaw przybliżających bieżeństwo czy pięćset lat drukarstwa na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, to pomoc w nawiązywaniu kontaktów z muzeami i instytucjami kulturalnymi Białorusi.
Ambasador przybył w dniu jubileuszu 70-lecia urodzin redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego Eugeniusza Czykwina.
Na ręce jubilata złożył list gratulacyjny, w którym podziękował za jego wielki wkład w zachowanie tradycji, mowy i wszelkich życiodajnych sił białoruskiej mniejszości w Polsce, za nieustającą pracę na rzecz rozwoju prawosławnej duchowości i cerkiewnych wartości. Życzył, by działalność jubilata – twórcza i polityczna – służyła wzrostowi autorytetu Białorusinów w Polsce.
Ambasador przekazał także na ręce jubilata gratulacyjny list od ministra do spraw religii i narodowości Republiki Białoruś Leonida Hulaki.
"Wasza niestrudzona twórcza energia, nadzwyczajna pracowitość i oddanie sprawie pozwala Wam aktywnie pracować na rzecz potrzymania  białoruskiej mowy i kultury na terenie Polski oraz zbliżenia naszych krajów i narodów. W Białorusi jest wysoko oceniana Wasza wieloletnia praca na niwie zachowania i rozwoju prawosławnej kultury" – czytamy w liście.

fot.  Anna Radziukiewicz
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego