2019 II 23 Nasza pamięć
Zainicjowało go Białoruskie Towarzystwo Historyczne wraz z Fundacją Kamunikat.org, zapraszając do niego wszystkich chętnych bez względu na przynależność organizacyjną, a także narodowościową i wyznaniową oraz przekonania polityczne. Inicjatorów interesuje przede wszystkim historia powojennych stosunków polsko-białoruskich na Podlasiu. Chcą, by pamięć o tym, co w tych stosunkach wydarzyło się naprawdę, a co nigdy nie powinno się wydarzyć. Chcą upamiętnić białoruskie ofiary czynów, które noszą znamiona ludobójstwa i czystek etnicznych, zadbać o mogiły tych ofiar i wznieść pomniki, na których znajdą się napisy również w języku białoruskim, bo jako Białorusini ludzie ci zginęli.
Planują także wydawanie tomów dokumentów archiwalnych i opublikowanych, lecz rozproszonych, relacji świadków wydarzeń, jak również prowadzenie akcji edukacyjnej poprzez wszelkiego rodzaju media.
Projektodawcy postanowili zacząć od ustalenia stanu faktycznego miejsc pamięci o najbardziej tragicznym z takich wydarzeń – pacyfikacji białoruskich wsi przez oddział pod dowództwem kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury". W sierpniu i wrześniu ubiegłego roku odwiedzili Łozice, Witowo, Wiluki, Zaleszany, Krasnowieś, Wólkę Wygonowską, Klichy, Puchały Stare, Malesze, Szpaki i Zanie. Fotografie z tych wypraw złożyły się na wystawę „Nasza pamięć”, którą 29 stycznia po raz pierwszy pokazano w Zaleszanach. Uzupełniają je archiwalne zdjęcia ze zbiorów uczestników projektu oraz Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
„Nasza pamięć” to inicjatywa całkowicie społeczna, finansowana przez kilka osób. Za naszym pośrednictwem osoby zaangażowane w projekt zwracają się do wszystkich gotowych go wesprzeć. Podają numer konta: Białoruskie Towarzystwo Historyczne
70 1240 5211 1111 0000 4930 2882

Dorota Wysocka
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego