2018 XII 29 Artystycznie po białorusku
25 listopada 2018 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyła się czternasta edycja białoruskich występów z cyklu „Mastackija Sustreczy Szkolnikau”. Zadziwiła w tym roku niezwykła różnorodność form artystycznych oraz duża rozpiętość wiekowa uczestników. Przybyli Jerzy Sirak – burmistrz Hajnówki, Nina Łukasik – wicedyrektor LO z DNJB, oraz Bożena Markiewicz – dyrektor szkoły podstawowej nr 4.
Wystąpiły dzieci z przedszkola nr 1 w Hajnówce. Ubrane w tradycyjne stroje białoruskie zaprezentowały białoruskie piosenki i wiersze. Podarowały świątecznego piroha dyrektorowi Muzeum Tomaszowi Tichoniukowi. Na scenie zaprezentowały się również dzieci z hajnowskich szkół podstawowych nr 3 i 4 oraz zespołu szkolno-przedszkolnego w Białowieży. Prezentowano wiersze, pieśni, inscenizacje i tańce. Nastrojowy i wyróżniający się był występ duetu Weroniki Ptaszyńskiej i Andrzeja Babulewicza z utworem „Litwiny”. Wystąpił zespół „Zniczka” z LO z DNJB w Hajnówce z tradycyjnymi tańcami.
Podczas imprezy wystąpiło około stu uczestników, uczących się języka białoruskiego. Publiczność również dopisała, wypełniając kinową salę po brzegi.
Impreza służy popularyzacji oraz ocaleniu od zapomnienia języka i kultury białoruskiej wśród najmłodszych. Dlatego też cieszy ogromny zapał i chęć – szczególnie najmłodszych, a także nauczycieli i wychowawców – do brania w niej udziału.
Imprezę prowadził Jan Karczewski – jej pomysłodawca, nauczyciel białoruskiego w hajnowskim liceum, prezes Stowarzyszenia Nasza Szkoła, które wraz z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce to wydarzenie przygotowało. Zrealizowano je w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Urzędu Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk
fot. autorka
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego