2018 IV 26 Підляська краса вирізана в дереві
Звідки взялися орнаменти, характерні для дерев’яних хат на Підляшші – до кінця не-відомо. Дослідники звертають увагу на те, що вони поширилися після повернення православних підляшан з біженства, коли треба було відбудовувати знищені оселі. Отже, можливо інспірацією для підляських теслів став спосіб прикрашування будинків у російських селах і містечках, які втікачі бачили, передусім, у губерніях неподалік від Уралу.
Однак ще до біженства, бо на зламі ХІХ і ХХ ст., на Підляшші були багато оздоблені хати, хоча нечисленні. Ймовірно вони з’явилися під впливом способу прикрашування російських урядових будинків, місцевих церков, а також різних видавництв, якими користувалися місцеві теслі. Слід однак підкреслити, що на підляських церквах орнаментів не було багато, хоча з’являлися на них мотиви, які повторювалися також на підляських хатах. Прикладом можуть служити дві церкви у Старому Корнині – св. Анни і св. Архангела Михаїла.
Підляська орнаментика – оригінальний витвір місцевого дерев’яного будівництва. Вона багата, в першу чергу, в украї-номовних селах Більського і Гайнівського повітів, де по сьо-годні побачимо хати з характерними орнаментами на кутах, віконницях, над і під вікнами, на щитах, а також на дверях. Деякі хати мають ґанки, які є найбільш декоративним елементом сільських регіональних будівель.
На підляських хатах з’являються геометричні, рослинні, зоомор-фічні та антропоморфічні мотиви. Переважає геометрично-рослинна орнаментика, хоча на багатьох будинках представлено ціле багатство тваринного світу. Часте, зокрема, симетричне розміщення двох пташок на надвіконнику. Тому й деякі підляшани називають такі орнаменти «голубами». Одна з оригінальніших хат досі знаходиться у селі Збуч, на якій талановитий майстер помістив рибалок, які ловлять рибу, мисливця, що стріляє до зайця, яструба з рибою, вовка, орла та інші цікаві мотиви.
Їхавши підляськими селами, можна ще побачити багато дерев’яних хат з характерними різьбленнями. Проте нерідко їхні власники самі їх девастують – перебудовують, знімають віконниці, викидають орнаменти, вставляють пластмасові вікна, оббивають нехарактерною для регіону шалівкою. Окрім того щораз частіше коло традиційних хатинок з’являються будівлі, які псують краєвид підляських сіл.


(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Людмила Лабович
фото авторки
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego