2018 I 31 Artystka z Czeremchy
Tamara Kieredelewicz jest twórcą nieprofesjonalnym. Jak pisał Aleksander Jackowski, znawca tej dziedzinyt, może ona stać się po prostu istotą życia. Artyści tworzą uwolnieni spod presji wyznaczników dyktowanych przez modę, kulturę i tradycję, niejako intuicyjnie dając wyraz swemu talentowi i potrzebie wyrazu artystycznego. Tak i w twórczości Tamary przebija pasja do naturalnego piękna. Piękna przetworzonego przez wrażliwą kobiecą naturę, którą widać w delikatnym kształtowaniu formy obrazów, tematyce, czy wyczuciu i subtelności w kolorystyce.
Tamara maluje głównie pejzaże, portrety, martwą naturę oraz kwiaty. Stosuje wiele technik malarskich: olej, akryl, akwarelę oraz pastel, łączący walory rysunkowe i malarskie. Stała się również specjalistką w dziedzinie batiku, czyli sztuki malowania na tkaninie z użyciem wosku. Jej batiki urzekają nasyceniem barw i prostotą. Prawdziwe piękno batiku można odkryć, gdy światło lub promyki słońca przenikają przez tkaninę.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Agnieszka Tichoniuk
fot. autorka


© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego