Numer: 121 /1/ Styczeń 2018
Крещение
В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с неба ангел и освятит на реке воду, и она запоет: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи. Гришка не поверил и обозвал меня баснописцем. Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили: – О чем кувыкаешь?
Колядная фотографія до Aргентыны
В міжвоенны час з Пудляша, Полеся і Гродзеншчыны мнуого молодых люді эмігровало «за хлебом» до Парагваю і Арген-тыны. В туой групі православных белорусув з Пудляша было з пару тысяч. Нэмало іх эмігравало з Котлуов, которы находяцце нэдалеко Бельска. В той час у вёсці было буольш за сто домуов, зэмлі слабые для гос-подарованя, а люді мнуого. До-дотково, почавсе экономічны крызіс і з роботою в міесті было тя-жко. Тому молодые рызыковалі, старалісе о докумэнт з „Syndykatu Emigracyjnego”, саділісе у Гдыні на статок і одплывалі в нэвядомэ.
Предрождественская Москва
Прилетев в Москву из Варшавы, добираемся в Москву электри-чкой. Через двадцать пять минут прибываем практически в центр Москвы на Белорусский вокзал – один из девяти московских железнодорожных портов. Именно отсюда отпра-вляются поезда в Варшаву.
Простір для українського наукового життя на Підляшші
На Підляшші починає діяльність Підляський науковий інститут –науково-дослідний та освітній заклад, який має на меті розвивати наукове життя українців регіону. Центральним заходом нової установи є Підляська українська наукова конференція, яка 16-17 листопада 2018 р. вдруге відбулася в Міській публічній бібліотеці в Більську на Підляшші.
Хрыстафор з Нарвы рысуе свой свет
Малады хлопец родам з Нарвы Хрыстафор Грынявіцкі скончыў архітэктуру ў Беластоцкай палітэхніцы, каб, пасля музычнай школы другой ступені імя І. Падарэўскага, штудзіраваць вакалістыку ў Музычным Універсітэце імя Шапэна. Але ніколі не перастаў рысаваць. Хрыстафор Грынявіцкі (25 г.) адкрыў у кастрычніку дэбютанцкую выс-таву «Графіт Інсайт», якую паказаў у Галерэі выяўленчага мастацтва Ваяводскага асяродка анімацыі культуры.
Artystycznie po białorusku
25 listopada 2018 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyła się czternasta edycja białoruskich występów z cyklu „Mastackija Sustreczy Szkolnikau”. Zadziwiła w tym roku niezwykła różnorodność form artystycznych oraz duża rozpiętość wiekowa uczestników. Przybyli Jerzy Sirak – burmistrz Hajnówki, Nina Łukasik – wicedyrektor LO z DNJB, oraz Bożena Markiewicz – dyrektor szkoły podstawowej nr 4.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego