Numer: 118 /10/ Październik 2018
Nie tylko w meandrach historii
Mielnik – przez pięćset lat miasto, od 1934 roku pozbawione miejskich praw i przywilejów, dziś duża wieś, licząca niespełna tysiąc mieszkańców, gminna. Urocza.
Na początku był wiatrak
To on, przeniesiony ze wsi Kotły do Białowieży, zapoczątkował powstanie Skansenu Architektury Drewnianej Ruskiej Ludności Podlasia. Dziś wiatrak ma 93 lata, skansen obchodzi czterdziestolecie. Z tej okazji powstał dokumentalny film „Skansen w Białowieży”, a jego prezentacja i spotkanie z reżyser Beatą Hyży-Czołpińską zwieńczyły jubileuszowe obchody (pisaliśmy o nich w sierpniowym numerze Przeglądu).
15 ліет Жэмэрвы
Студыя традыцыйного фольклёру пудляшсіх Белорусув “Жэ-мэрва” мае вжэ 15 ліет. Урочыстэ святковане одбылося 15 верасня в Студзіводах. Пры Зімовуй Дорозі, пуод сцэною в клуні, зобраліся тэпэрышні і былые удельнікі студыі, музыкі, фольклёрысты, людэ зацікавлёны традыцыйною культурою. Былі прыятелі “Жэмэрвы” з мінского колектыву “Гаманіна” і фольклёрнэ трыё “Тэрэбяночкі” з Тэрэбня коло Пінска. Сту-дзіводскі колектыв отрымав спецыяльны дыплом од Маршалка Пудляшского воеводства, а таксамо грошову нагроду Бурмістра Места Бельска. Подчас юбілейного концэрту одбылася таксамо прэзентацыя плыты “Руок в Пінскім поветі”, дэ можэм послухаті обрадовы песні рочного цыклю, запісаны “Жэмэрвою” подчас экспедыцыі 2008 р. на гісторычнуй Піншчыні.
Rusyn Takes
Сусанну Яру – талантливу вокалістку і мультіінструменталістку жадным способом не можна умістити в єдній шуфлядці ани окреслити єдным словом. Вроджена в Почаєві в родині о традицыях духовных і музычных, обдарена пятьома октавамы голосу, на сцені творит западаюче в памят зявыско. Музыка клясычна, церковна, фолькльор, фольк, джез то натуральне музычні середовыско Сусанны.
25 lat czyli OK
Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym używa skrótu OK. I jest on świetnym skrótem do podsumowania 25 lat działalności tej placówki, czego dokonano 22 września w siedzibie ośrodku, dawniej budynku szkoły, wzniesionej w okresie międzywojennym na przeciwko kościoła, a na początku lat 90. niemal ruiny, jednak podniesionej do życia. Ożywiła go kultura. Otwierając placówkę 4 września 1993 roku ówczesny wójt gminy Juchnowiec Kościelny Zygmunt Korol mówił, że oczekuje w tych progach nie taniej rozrywki ale kultury wyższego lotu.
Сорацні пад Драгічынам
“Мы раслі б, каханымі былі б, бацькам былі б, дзядамі былі б, мы – жылі б…” — гэты надпіс можна прачытаць пад спісам з прозвішчамі на мемарыяльнай дошцы, якая ўсталявана побач з драўлянымі скульптурамі на могілках вёскі Сорацні Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. Гэты мемарыял прысвечаны ахвярам карнай аперацыі нацыстаў, якія 15 верасня 1943 года расстралялі і спалілі 144 жыхароў гэтай беларускай вёскі. Але нельга спаліць памяць!
Parlamentarzyści z wizytą
Grupa białoruskich parlamentarzystów na czele z Andrejem Naumowiczem przebywała w połowie września przez kilka dni w Polsce, spotykając się z przedstawicielami Sejmu. O takie spotkanie zabiegał głównie poseł Mieczysław Baszko, który grupie towarzyszył. Było to jednocześnie spotkanie Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego