Numer: 103 /6/ Czerwiec 2017
У листопаді було наше весілля, а в червні нас вивезли на Захід…
Одною з відоміших народних співачок з Південного Підляшшя була Ніна Ніколаюк (1925-2008) з Добриня Великого, багатократна учасниця і лауреатка престижного Загальнопольського конкурсу капел і народних співаків у Казимежі над Віслою. Увазі читачів пропонуємо історію її життя, записану 2007 р., яка є ілюстрацією долі багатьох українців з Підляшшя, виселених у 1947 р. в рамках акції «Вісла».
Dzień Zwycięstwa

Nie przeszkodził ani deszcz, ani niska temperatura. 9 maja na cmentarzu miejskim
w Białymstoku odbyły się zorganizowane przez białoruski konsulat generalny obchody 72 rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej. Już pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości wśród mogił blisko pięciu tysięcy radzieckich żołnierzy, którzy zginęli podczas wyzwalania Białostocczyzny. zaczęli pojawiać się pierwsi uczestnicy. Zabrzmiały słowa katolickiej modlitwy za zmarłych, potem prawosławnej panichidy z radosnym Christos Woskresie.
Leży ich tam 30 tysięcy
Dzień Zwycięstwa jest nie tylko okazją do upamiętnienia końca straszliwej wojny, ale i refleksji nad ceną, jaką za to zapłacono. Ceną krwi i cierpienia tych, którzy zwycięstwa nie doczekali.
Prolog i 500 lat Biblii Ruskiej
W Polsce Ludowej świętowali wydawcy, pisarze, poeci, dziennikarze i ich czytelnicy podczas majowych dni, nazywanych świętem książki i prasy. Świętowano z rozmachem, bo i z rozmachem, jeśli chodzi o nakłady, wydawano książki, czasopisma i gazety, w wielosetysięcznych nakładach. Teraz o tym święcie zapomniano, ale nie w Bielsku Podlaskim. Maj obrano tu nie jako kontynuację PRL-owskiej tradycji, tylko o wiele głębszej.
Медыцынскія прапановы
17 і 18 мая Беласточчыну наведала дэлегацыя меды-цынскіх работнікаў Гродзенскай вобласці. Пры нагодзе візіту адбылася і прэзентацыя лячэбнага патэнцыялу Гродзеншчыны, які прапануецца ўвазе жыхароў Беласточчыны. Адкрыла прэзентацыю генконсул Беларусі ў Беластоку Ала Фёдарава.
W ogrodzie Elizy
Do swojej dobrej przestrzeni znów zaprasza Akademia Supraska. 23 kwietnia otwarto tu wystawę białostoczanki, absolwentki supraskiego liceum plastycznego, absolwentki, a później pracownika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, doktora sztuk pięknych, Elizy Proszczuk.
XII ogólnopolski konkurs recytacji poezji łemkowskiej
19 maja w Gorlicach odbyły się finałowe przesłuchania XII Konkursu Recytacji Poezji Łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, organizowanego przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpis.
Fotografie z Ziemi Brzeskiej
Obchodząca w maju 110-lecie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Henryka Łopacińskiego w Lublinie znów stała się miejscem budowania mostu kultury. 20 kwietnia odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Pałace i dwory Obwodu Brzeskiego”.Przybyli goście z Białorusi – kurator i przewodniczka po wystawie Irina Nikołajewna Tarima, Wiaczesław Garbuzow, zastępca kierownika wydziału kultury i administracji Obwodu Brzeskiego w Republice Białoruś, Jurij Dmitriukow, dyrektor Obwodowego Muzeum Krajoznawczego w Brześciu oraz Michał Zarzycki, naczelnik wydziału Starostwa Powiatowego w Łukowie i przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Łukowie.
Таямнічая выстаўкa
„Просім прабачэння. Перападлік” – „Przepraszamy. Remanent” – гэта выстаўка Малгажаты Дзмітрук, якой вэрнісаж адбыўся ў галeрэі імя Слендзіньскіх у Беластоку. Таямнічасць, ад-крыванне новых позіркаў, маленькія няспадзяванкі – усё знаходзім у працax мастачкі.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego