Numer: 114 /6/ Czerwiec 2018
Куда течет Кревлянка?
К вопросу о конфессиональной ситуации в Белоруссии
Wzgórze pałacowe czy cmentarne?
Niewielkie wzniesienie terenu w obecnym Parku Pałacowym w Białowieży nazywane jest popularnie wzgórzem pałacowym – od stojącego na nim pałacu carskiego, wybudowanego na życzenie cara Aleksandra III w latach 1889-1894. Pałacu nie ma już od ponad pół wieku – został spalony w 1944 roku, a jego ruiny rozebrane w 1961 roku, ale nazwa przetrwała. Nie była to jedyna tutaj budowla. Cofnijmy się o kilka stuleci.
Ікона іголкай маляваная
Вышыўка, гафт, карункі і вершы. І агарод поўны кветак. Гэта палетка Галіны Бі-рыцкай з Плянтаў у Нараўчанс-кай гміне на Гайнаўшчыне.
Ostrogski Day
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
Białorusini wymagają ochrony
We wrześniu ubiegłego roku grupa samorządowców i działaczy białoruskich wystosowała do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu „List otwarty”, w którym prosiła o „podjęcie skutecznych działań, zmierzających do powstrzymania dalszej społeczno-ekonomicznej degradacji regionu Puszczy Bialowieskiej”. Na skutek tej degradacji – stwierdzali – w minionym dwudziestoleciu liczba mieszkańców powiatu hajnowskiego zmiejszyła się o blisko 30 proc. Depopulacja powiatu, w którym około 70 proc. mieszkańców należy do prawosławno-białoruskiej mniejszości, a migracja przyspiesza proces ich polonizacji (w okresie między 2002 a 2011 rokiem – w tych latach przeprowadzone były spisy powszechne), liczba Białorusinów w województwie podlaskim zmniejszyła się blisko o 20 proc. „Dziś – stwierdzili podpisujący się pod listem – używając języka przyrodników, najbardziej zagrożonym gatunkiem na terenie puszczy jest rdzenna ludność, która naszym zdaniem powinna być także chroniona, podobnie jak dzięcioł trójpalczasty czy torfowy fiołek”.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego