W najnowszym numerze:

Podlasie w obiektywie
Do trzynastej edycji ogólnopolskiego konkursu
im. Wiktora Wołkowa zgłosiło się w ubiegłym roku 55 osób z całej Polski, nadsyłając ponad 150 fotografii.
Honorowi obywatele
Honorowe obywatelstwo – to zaszczytny tytuł nadawany osobom o wielkich zasługach dla danego miasta lub regionu. Z reguły nie słyszy się, aby tym tytułem obdarzała wieś czy osada. A jednak… takie przypadki się zdarzają! Przykładem może być Białowieża – wieś nie mająca nawet ambicji zostania miastem, choć niektórym mieszkańcom na pewno by to odpowiadało.
Aby było ciekawiej – Białowieża ma aż czterech honorowych obywateli. Trzech z nich otrzymało ten tytuł jeszcze w okresie międzywojennym, jeden zaś dopiero w bieżącym stuleciu. Czy mieszkańcy o tym wiedzą? Przeprowadzona przeze mnie sonda dowiodła, że nie! Warto więc te zasłużone postacie przypomnieć, mimo że ich nazwiska na ogół są znane. Dobrze by się też stało, gdyby władze gminy Białowieża pomyślały o jakiejś formie upowszechnienia informacji o swych honorowych obywatelach. Można byłoby na przykład ustawić tablice z ich portretami przy trasie, którą przemierzają turyści. Byłaby to także swego rodzaju promocja tego pięknego i wyjątkowego zakątka świata.

Aktualności:

Калядны вечар 2018 I 31
Прэм’еры беларускіх танцаў і калядкі на розных мовах – так адсвяткавалі калядную сустрэчу дзеці з пачатковай школы №4 у Беластоку. Прайшоў там урачысты калядны вечар, у якім бяруць удзел цэлыя пакаленні сем’яў.
Pogoda dla Białorusi 2017 XI 25
Coraz więcej polskich polityków, biznesmenów, czy tak zwanych zwykłych ludzi, kieruje swój wzrok na Białoruś. To nasz najbliższy sąsiad. Mamy wspólnych bohaterów – chociażby Mickiewicza i wspólną kilkusetletnią historię. I tu i tam występują podobne nazwiska, nawet tak samo brzmiące nazwy miejscowości, choćby Drohiczyn, Ryboły, Mińsk. Z dziennikarskich relacji, zwłaszcza telewizyjnych, znika obraz Białorusi, której synonimem przez ćwierć wieku był zapuszczony kołchoz i kołchoźnica. Zaczyna się dostrzegać normalny kraj, bywa że określany cywilizowanym.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego