W najnowszym numerze:

Zielona wyspa „Białowieża”
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża” istnieje sześćdziesiąt lat. To lata niezwykle płodne. Władimir Leonoda, autor akademickiego podręcznika historii białoruskiej literatury, napisał w jednym z artykułów, że Polska jest krajem dwóch literatur – polskiej i białoruskiej. Literatury innych kręgów narodowościowych nie wykształciły się tak wyraziście po drugiej wojnie.
Там дзе Пульва і Лясная ўліваюцца ў Буг
Дарога з Мельніка да Берасця праз Няміраў цяпер пера-гароджана дзяржаўнаю мяжою. А калісьці гэта быў шлях, які спалучаў найважнейшыя надбужанскія месты. З Берасця праз Мельнік можна было папасці ў Драгічын, першую сталіцу падляшскага ваяводства. А ў яго склад, да 1566 года, ўваходзіла Берасцейская зямля з Камянцом і Кобрынем.

Aktualności:

Kultura na schodach muzeum 2018 VII 06
Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania na krosnach – to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 3 czerwca na czternastym Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Festiwal otworzył dyrektor muzeum – Tomasz Tichoniuk. Głos zabrali i gratulowali imprezy Andrzej Skiepko – zastępca burmistrza Hajnówki oraz Jadwiga Dąbrowska – starościna powiatu hajnowskiego. A całą imprezę prowadziła niezastąpiona konferansjerka – Mariola German-Pietruczuk.
Ostrogski Day 2018 V 24
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego