W najnowszym numerze:

Aktualności:

Ruscy w kilku odsłonach 2017 IX 28
O historii małej i dużej, ruskich tradycjach i ruskiej kulturze nie tylko Podlasia rozmawiano na początku sierpnia w skansenie w Białowieży. W dwudniowej konferencji, organizowanej już po raz dziewiętnasty przez Stowarzyszenie Ruś z jego przewodniczącym prof. Anatolem Odzijewiczem i stowarzyszenie Skansen, a w tym roku także Stowarzyszenie Rusicz, wzięło udział około czterdziestu uczestników. Wśród prelegentów, tradycyjnie, nie zabrakło gości z zagranicy, w tym roku starowierów z Łotwy.
Pięćset lat drukarstwa 2017 IX 28
Z ALEKSANDREM SUSZĄ
zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej Białorusi rozmawia Anna Radziukiewicz
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego