W najnowszym numerze:

Куда течет Кревлянка?
К вопросу о конфессиональной ситуации в Белоруссии
Wzgórze pałacowe czy cmentarne?
Niewielkie wzniesienie terenu w obecnym Parku Pałacowym w Białowieży nazywane jest popularnie wzgórzem pałacowym – od stojącego na nim pałacu carskiego, wybudowanego na życzenie cara Aleksandra III w latach 1889-1894. Pałacu nie ma już od ponad pół wieku – został spalony w 1944 roku, a jego ruiny rozebrane w 1961 roku, ale nazwa przetrwała. Nie była to jedyna tutaj budowla. Cofnijmy się o kilka stuleci.

Aktualności:

Ostrogski Day 2018 V 24
Patronem Międzynarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – LITPOLUKRBRIG COMAND w Lublinie jest wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski, pod dowództwem którego wojska litewsko-koronne odniosły w 1514 roku pod Orszą błyskotliwe zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi, ojciec patrona fundacji wydającej „Przegląd Prawosławny”.
Ікона іголкай маляваная 2018 V 24
Вышыўка, гафт, карункі і вершы. І агарод поўны кветак. Гэта палетка Галіны Бі-рыцкай з Плянтаў у Нараўчанс-кай гміне на Гайнаўшчыне.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego