W najnowszym numerze:

Простір для українського наукового життя на Підляшші
На Підляшші починає діяльність Підляський науковий інститут –науково-дослідний та освітній заклад, який має на меті розвивати наукове життя українців регіону. Центральним заходом нової установи є Підляська українська наукова конференція, яка 16-17 листопада 2018 р. вдруге відбулася в Міській публічній бібліотеці в Більську на Підляшші.
Artystycznie po białorusku
25 listopada 2018 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyła się czternasta edycja białoruskich występów z cyklu „Mastackija Sustreczy Szkolnikau”. Zadziwiła w tym roku niezwykła różnorodność form artystycznych oraz duża rozpiętość wiekowa uczestników. Przybyli Jerzy Sirak – burmistrz Hajnówki, Nina Łukasik – wicedyrektor LO z DNJB, oraz Bożena Markiewicz – dyrektor szkoły podstawowej nr 4.

Aktualności:

Підляські діти роблять ляльки-мотанки 2018 XI 13
Традицією стало, що протягом цілого року діти, які вчаться української мови в садках і школах Підляшшя, мають змогу брати участь в етнографічних майстер-класах, на яких практично знайомляться з різними елементами матеріальної і духовної спадщини українського народу. Перші в цьому навчальному році зустрічі з народною культурою пройшли 28 вересня в Громадській початковій школі св. Кирила і Методія в Білостоці. Діти, які вчаться української мови, пробували змотати справжню українську ляльку-мотанку.
Edukacyjne tradycje wielokulturowego Bielska 2018 XI 13
Bielsk Podlaski to miasto niezwykłe od stuleci. To tu od XI wieku nieprzerwanie bije jedno ze źródeł ruskiego prawosławia. To również tutaj w złotym XVI wieku dynastia Jagiellonów decydowała o losie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Bielski monaster św. Mikołaja Cudotwórcy, wspierany przez miejscowe bractwo, do końca swych dni pozostał wierny prawosławiu, opierając się unii brzeskiej. Przed wojną miasto wielokulturowe i wielowyznaniowe, po wojnie jako jedno z nielicznych w Polsce również takim pozostało.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego