W najnowszym numerze:

Aktualności:

Prolog i 500 lat Biblii Ruskiej 2017 V 31
W Polsce Ludowej świętowali wydawcy, pisarze, poeci, dziennikarze i ich czytelnicy podczas majowych dni, nazywanych świętem książki i prasy. Świętowano z rozmachem, bo i z rozmachem, jeśli chodzi o nakłady, wydawano książki, czasopisma i gazety, w wielosetysięcznych nakładach. Teraz o tym święcie zapomniano, ale nie w Bielsku Podlaskim. Maj obrano tu nie jako kontynuację PRL-owskiej tradycji, tylko o wiele głębszej.
Dzień Zwycięstwa 2017 V 31
Nie przeszkodził ani deszcz, ani niska temperatura. 9 maja na cmentarzu miejskim
w Białymstoku odbyły się zorganizowane przez białoruski konsulat generalny obchody 72 rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej. Już pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości wśród mogił blisko pięciu tysięcy radzieckich żołnierzy, którzy zginęli podczas wyzwalania Białostocczyzny. zaczęli pojawiać się pierwsi uczestnicy. Zabrzmiały słowa katolickiej modlitwy za zmarłych, potem prawosławnej panichidy z radosnym Christos Woskresie.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego