Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego poleca

 NOWOŚĆ WYDAWNICZA1938 JAK BURZONO CERKWIE

O burzeniu cerkwi na Lubelszczyźnie w 1939 roku większość Polaków nigdy nie słyszała, reagując zdumieniem. „Niemożliwe! U nas?”. A jednak to się wydarzyło. Nie pisała o tym zakneblowana, ówczesna prasa, do dziś milczą podręczniki. Po wojnie, po wysiedleniu stamtąd prawosławnych na wschód i na zachód, Lubelszczyznę postrzegano jako krainę odwiecznie polską.
Książka buduje wiedzę o tamtym czasie – o błędnej polityce wobec mniejszości narodowych i wyznaniowych, które łączenie stanowiły ponad jedną trzecią obywateli II Rzeczypospolitej. Burzenie cerkwi było wyjątkowo dramatycznym jej objawem. Działania te przyniosły szkodę wszystkim – zadały niezrozumiały ból prawosławnej społeczności, nadszarpnęły reputację państwa na arenie międzynarodowej i w przededniu wojny wyraźnie je osłabiły.
Na publikację składają się teksty historyków lub ich omówienia, wywiady, relacje świadków zbierane do końca dwudziestego wieku, dokumenty. Czynią one tę lekturę równie zajmującą jak przejmującą, ważną dla prawosławnych i rzymskich katolików.
Książka kończy się słowem mnicha o przebaczaniu, bo przebaczanie leży u podstaw całej ekonomii zbawienia.BLISKI MI WSCHÓD

Po książce Anny Radziukiewicz „Na Wschód od Zachodu” (2008) ukazała się jej kolejna pozycja, owoc wielu podróży, lektur, rozmów i przemyśleń. To „Bliski mi Wschód”, rzecz usiłująca zrozumieć wiele zjawisk, które kształtowały prawosławny Wschód. Jej rozdziały to m.in. Ruski, Rzym, Pytanie o Polskę, Nad Niemnem, Lament wiary greckiej, Napoleon i Serafim. To rozważania o historii, wierze i kulturze, o trwaniu na granicy dwóch światów – prawosławnego i rzymskokatolickiego. To rzecz dojrzała, frapująca, bogato ilustrowana. Cena 1 egzemplarza (w tym 5% VAT) u wydawcy – 45 zł. Cena 1 egz. (z wysyłką) – 52 zł, 2 egz. – 107 zł, 3 egz. – 152 zł, 4 egz. – 200 zł, 5 egz. – 245 zł, 6 egz. – 290 zł, 10 egz. – 475 zł.
Książkę można zamawiać poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem: „Bliski mi Wschód”. Nr konta: 98 1240 5211 1111 0 010 3993 4278.
Można też złożyć zamówienie telefonicznie i mailowo:
wydawca: (85) 742 18 57,
autorka: 510 278 970;
e-mail: redakcja@przegladprawoslawny.pl

KIM JESTEŚMY, SKĄD POCHODZIMY, DLACZEGO TAK SIĘ NAZYWAMY?

W odpowiedzi na te pytania może nam pomóc książka prof. Michała Kondratiuka „Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny”. Prof. Michał Kondratiuk jest autorem ponad dwustu publikacji, w tym dziewięciu książek, dotyczących wielu zagadnień językoznawstwa słowiańskiego i bałtyckiego. W książce znalazły się prace naukowe i popularnonaukowe, studia, artykuły, opracowania z zakresu toponimii i mikrotoponimii oraz antroponimii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Pierwszy rozdział zawiera informacje o historii badanego terenu, jego osadnictwie, dziejach politycznych, drugi bada nazwy osobowe (imiona, nazwiska, przezwiska) Białostocczyzny, trzeci poświęcono nazwom miejscowym i terenowym badanego obszaru, ich powstaniu, historii, zmianom. Cena u wydawcy 70 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 80 zł

PISARZ I BÓG

Eseje o trzech twórcach wielkiej literatury rosyjskiej – Dostojewskim, Gogolu i Tołstoju – i bohaterach ich utworów, zawsze w kontekście ich relacji z Bogiem, poszukiwania i odrzucania, dróg wiodących ku zatraceniu i zmartwychwstaniu. Stron 96. Cena książki w wydawnictwie 10 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 13 zł
ŻYCIE. CHOROBA. ŚMIERĆ

Wywiad z metropolitą Antonim Bloomem i jego rozważania, wypływające z doświadczeń jako lekarza i kapłana. Do książki dołączono panichidę za zmarłych i akatyst o upokojenii usopszych, po cerkiewnosłowiańsku, w transkrypcji na łacinkę i w przekładzie o. Stanisława Stracha. Stron 144. Cena 10 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 13 złANIOŁEK
Obie książeczki liczą po 16 stron. Są kolorowe, bogato ilustrowane, doskonałe do uczenia dzieci podstaw prawosławnej wiary.Pierwsza uczy zasad chrześcijańskiej moralności poprzez pouczające opowiadania, druga przybliża w rebusach, zagadkach, krzyżówkach dwanaście najważniejszych w liturgicznym roku świąt. Jesteśmy przekonani, że obie książeczki są świetną pomocą dydaktyczną dla katechetów.Pieniądze pozyskane ze sprzedaży książeczek będą wspierać dalsze wydawanie „Aniołka” jako bezpłatnego dodatku do Przeglądu Prawosławnego. Stron 16 każda. Cena kompletu u wydawcy 2 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 5 złO NASZYM PRAWOSŁAWIU
Zbiór wybranych artykułów, tu zebranych tematycznie w rozdziały. Teksty złożyły się na kompendium wiedzy o prawosławiu – jego historii, dziejach najnowszych, punktach zapalnych i duchowości. Stron 416. Cena 10 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 15 zł


NIEŚĆ POKÓJ. KOCHAĆ LUDZI

Arcybiskup Miron, ordynariusz wojskowy, władyka hajnowski, pierwszy ihumen monasteru w Supraślu po jego odrodzeniu, zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. O hierarsze mówią duchowni, politycy, dyplomaci, dziennikarze. W książce przedstawiono też dzieje prawosławnego duszpasterstwa polowego. Stron 186. Cena 15 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 22,30 zł
PATRIARCHA KIRYŁ. ROSYJSKA CERKIEW OD GOLGOTY DO ZMARTWYCHWSTANIA
To tytuł biografii, bogato ilustrowanej, zwierzchnika ruskiej Cerkwi, z którą łączą nas wielowiekowe, bliskie związki. Mamy wspólne, wywodzące się z Rusi Kijowskiej, korzenie, wspólnych świętych i wspólny – cerkiewnosłowiański – język liturgiczny. Stron 96. Cena 10 zł ( w tym 5% VAT), z wysyłką 13 zł