Numer 1(391)    Styczeń 2018Numer 1(391)    Styczeń 2018
fot.Narodzenie Chrystusa Polichromia w cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu
2004 II 04 KUBA - Wizyta patriarchy ekumenicznego

Oficjalną wizytę na Kubie złożył między 24 a 26 stycznia patriarcha ekumeniczny Bartolomeusz I. W jej trakcie wyświęcił cerkiew św. Mikołaja w Hawanie. W uroczystości wzięli udział prezydent Kuby Fidel Castro, były król Grecji Konstantyn, kardynał Jaime Ortega, arcybiskup Hawany, także delegacja z Narodowej Rady Kościołów, która skupia Kościół anglikański i prawosławny oraz protestancki Stanów Zjednoczonych. Po wyświęceniu Fidel Castro przekazał klucze do cerkwi patriarsze Bartolomeuszowi I, wydał też przyjęcie na jego cześć.
   Cerkiew zbudowana jest z kamienia, w stylu bizantyjskim. Wznosi się w starej dzielnicy Hawany, która została wpisana na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Działkę pod budowę nieodpłatnie przekazał kubański rząd. Na Kubie żyje około 50 prawosławnych Greków, których duszpasterską opieką otacza duchowny z Panamy. Znacznie więcej, bo około 2- 3 tysięcy, jest prawosławnych z krajów byłego ZSRR i innych krajów Europy Wschodniej.
   
   Parafia św. Mikołaja znajduje się w jurysdykcji metropolity Ameryki środkowej Atenagorasa, z siedzibą w Panamie. Jego diecezja obejmuje Meksyk, Panamę, Kolumbię, Wenezuelę, Kubę, Wyspy Karaibskie. Liczba wiernych szacowana jest na 25 tysięcy. Diecezja pragnie ponownie otworzyć także cerkiew św. św. Konstantego i Heleny, która aż do rewolucji w 1959 roku służyła prawosławnym Grekom w Hawanie.
   Na podstawie "Service Orthodoxe
   de Presse" i serwisu internetowego moskiewskiego patriarchatu
   opracowała Ałła Matreńczyk