Numer 6(240)    czerwiec 2005Numer 6(240)    czerwiec 2005
fot.
2003 II 20 Nagroda Brata Alberta dla Oktoichu

Kameralny męski chór Oktoich cerkwi św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, a od stycznia 1999 roku prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego, jest laureatem nagrody im. Brata Alberta, przyznawanej przez Fundację Ekumeniczną Tolerancja. Założycielem i dyrygentem chóru jest ks. diakon Grzegorz Cebulski.
   Nagrodę Oktoich otrzymał "za twórczą pracę w dziedzinie chrześcijańskiej kultury muzycznej".
   Zespół od 1991roku, od swego powstania, stał się ambasadorem prawosławia, śpiewa bowiem nie tylko podczas nabożeństw w cerkwi czy uroczystości wojskowych, ale jest również zapraszany do renomowanych sal koncertowych krajów europejskich.
   Wielka kultura śpiewu, wykonywanego przez wysokiej klasy muzyków, pozwala na zdobywanie przez Oktoich nagród na prestiżowych festiwalach muzycznych, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Gaude Mater w Częstochowie, również w Moskwie, Ostrawie, Monachium czy Berlinie, a także na reprezentowanie Polski m.in. na festiwalu Europalia (Belgia 2001), Dniach Kultury Polskiej w Moskwie (2000), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Lique we Francji (2002).
   Oktoich do swego bogatego repertuaru włączył nawet śpiewy bizantyjskie z IX wieku, muzykę cerkiewną Bałkanów, Rusi i Rzeczypospolitej, tworzoną do XVII w. Znaczącą część repertuaru stanowią jedno-, dwugłosowe melodie harmonizowane w XIX i XX wiekach m.in przez Rachmaninowa, Greczaninowa, Czesnakowa oraz melodie monasterów Grecji, Bułgarii, Rosji i Polski.
   Od stycznia 2002 Oktoich współpracuje z Golec uOrkiestra, czego owocem są wspólne koncerty i nagrania dla telewizji oraz płyta "Kiloherce prosto w serce". (ar)