Numer 2(344)    luty 2014Numer 2(344)    luty 2014
fot.Anna Radziukiewicz
2019 IX 03 Spotkanie w Supraślu

14 września 2019 r. w Akademii Supraskiej w Supraślu k. Białegostoku odbędzie się spotkanie poświęcone "Historii działalności Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej 1983 - 1999" i wspomnieniu ś.p. Bogdana Martyniuka.

Program:

Panichida za śp. Bogdana Martyniuka ok. 12.15
Aula Akademii Supraskiej - godz. 13.00
 • powitanie przybyłych gości
 • występ Ukraińskiego Zespołu "Ranok"
 • wystąpienia:
  "Historia działalności Społecznej komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej 1983-1999"  - Nela Szczuka
  "Bogdan Martyniuk - lekarz - społecznik" - Medard Lech i Witold Wawrzyński
  "Prace konserwatorskie na przykładzie dzwonnicy w Siedliskach Tomaszowskich" - Jan Chwaszczewski
  " O potrzebie ochrony wartości kultu w architekturze cerkiewnej po II wojnie światowej"  - opracowanie Jerzy Uścinowicz, przedstawienie ks. Jarosław Jóźwik
Sale wystawowe:
 • wystawa fotografii "Cerkwie u podnóża Bieszczadów Zachodnich" - Ryszard Brykowski, Bogdan Martyniuk
 • wystawa - "Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci - prace konkursowo - plenerowe z lat 1985 - 1999"
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.