Numer 11(281)    listopad 2008Numer 11(281)    listopad 2008
fot.Andrzej Jekaterynczuk
2019 VIII 30 Pielgrzymka Gusiew - Kaliningrad

Prawosławny Dom Kultury w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24 w dniach od 6 do 10 października 2019 roku organizuje pielgrzymkę na trasie Gusiew – Kaliningrad. Koszt 650 zł od osoby. Potrzebny paszport i elektroniczne zdjęcie do wizy.

Zapisy pod tel. 602 831 732 przyjmowane będę do 16 września.