Numer 10(208)    październik 2002Numer 10(208)    październik 2002
fot.Marek Dolecki
2019 VI 24 Wernisaż wystawy w Muzeum Ikon w Supraślu

29 czerwca o godz. 16.00 w Muzeum Ikon w Supraślu odbędzie się wernisaż wystawy "Czas życia - czas śmierci". Zostaną pokazane ikony wykonane podczas Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisców w Nowicy w 2018 roku.