2019 V 16 V Prolog w Bielsku Podlaskim

Prolog, czyli Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego, odbywać się będą w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Jest jeszcze siedmiu współorganizatorów m. in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury.

Dni będą bogate w wydarzenia. Najważniejszym będzie wykonanie w Pokrowskiej cerkwi "Służby o trzech zbożnych młodziankach w piecu ognistym" według według grecko-bizantyńskich źródeł z XV wieku (szczegóły na plakacie). Nad "Służbą" pracowali dr Marcin Abijski i Johann Wolfgang Niklaus z prowadzonymi przez siebie zespołami.

Dni otworzy konferencja historyczno - kulturowa (więcej na plakacie).

Uczestnicy wydarzeń będą modlić się podczas cerkiewnych nabożeństw.

Będą zaprezentowane dwie wystawy fotograficzne: Anatola Gładyszczuka z Brześcia " Tam gdzie Pulwa i Leśna wpadają do Bugu" i Anny Radziukiewicz "Rytmy - sacrum i przyroda".

Przewidziano dyskusję przy okrągłym stole na temat sakralnej architektury i przyrody, korowody, a nawet potańcówkę.