2018 V 24 Pielgrzymka na Górę Jawor

Trasa pielgrzymki:
• Wtorek 10 lipca (16 km): Pielgrzymka (cerkiew św. arch. Michała), godz. 9.00 modlitwy, przejście szlakiem do Bartnego (cerkiew św.św. Kosmy i Damiana), wieczernia.
• Środa 11 lipca (21 km): Bartne, godz. 8.00 modlitwy, Gładyszów (cerkiew św. Jana Chrzciciela) – obiad, Hańczowa (cerkiew Opieki Bogarodzicy) – wseniczne.
• Czwartek 12 lipca (7 km): Hańczowa, godz. 7.00 modlitwy, Wysowa-Zdrój (cerkiew św. arch. Michała) – powitanie arcypasterzy, Święta Góra Jawor – poświęcenie wody i krzyża Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Liturgia (cerkiew - namiot).
Zapewniamy wyżywienie, noclegi i przewóz bagaży.
Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców. Obowiązkowo należy mieć odpowiednie ubranie i buty, podać pesel do ubezpieczenia. Każdy pielgrzym wnosi opłatę wpisową – 25 zł.
Konto, na które można wspomóc Bractwo Młodzieży Prawosławnej w organizacji pielgrzymki: PKO BP 43 1020 2980 0000 2202 0041 9390.
Opiekę duchową sprawują o. prot. Julian Felenczak z Morochowa, o. prot. Mirosław Cidyło z Bartnego, o. prot. Marek Gocko z Komańczy, o. Jarosław Grycz z Gorlic oraz inni ojcowie.
Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce prosimy składać do 3 lipca na adres: przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej Maria Felenczak – Rzeszów (tel. 514 768 263 lub przez Fb BMP).
Duchowy opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej, o. Julian Felenczak
tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com