Numer 6(360)    czerwiec 2015Numer 6(360)    czerwiec 2015
fot.Jan Makal
Arcybiskup Jakub Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku 2019 IV 06
Zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku został nadany arcybiskupowi białostockiemu i gdańskiemu Jakubowi 30 marca. Uroczystość, na którą zaprosił prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski i przewodniczący rady miasta Białystok Łukasz Prokorym, odbyła się w wypełnionej po brzegi Sali Wielkiej pałacu Branickich.
Prosimy o 1% 2019 I 30
Ten dar dla Przeglądu Prawosławnego bardzo pomaga nam wydawać nasze pismo. Kupujemy za te pieniądze papier na cały rok. Ofiarodawcom będziemy wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą, wpłatę.
Spasi Hospodi
Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane 2019 I 30
Komunikat kapituły 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego z 26 stycznia 2019 roku
XIII Biesiada z Księciem 15 lutego 2018 XII 15
W świąteczny piątek, jednego z dwunastu najważniejszych świąt w roku, Spotkania Pańskiego, spotkamy się o godzinie 19.00 na Biesiadzie z Księciem. To święto zachęca do bycia razem.
O Ostrobramskiej Ikonie Matki Bożej 2018 IX 14
W Muzeum Ikon w Supraślu (ul. Klasztorna 1) trwa czasowa wystawa „Panno Święta, (…) co w Ostrej świecisz bramie”, poświęcona wileńskiej Ostrobramskiej Ikonie Matki Bożej, jednej z nielicznych, gdzie jest Ona ukazana bez Dzieciątka.
Spotkanie patriarchów w Stambule 2018 IX 06
Patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył spotkał się 31 sierpnia w Stambule z patriarchą konstantynopolitańskim Bartłomiejem I. Rozmowy, najpierw w obecności wszystkich członków synodu patriarchatu konstantynopolitańskiego, potem w obecności metropolity wołokołamskiego Iłariona i metropolity Galii Emmanuela, trwały łącznie prawie dwie i pół godziny. Poprzednio obaj patriarchowie spotkali się ponad dwa lata temu, a od tego czasu, jak podkreślano, zarówno w życiu religijnym jak i na świecie zmieniło się bardzo wiele.
Dzieci z Hajnówki w Zakopanem 2018 IX 03
Jedenaścioro dzieci w wieku szkolnym z Hajnówki i okolic wypoczywało od 19 do 29 sierpnia w Zakopanem. To był bardzo atrakcyjny wypoczynek, w którym przyjęły udział dzieci z dziewięciu województw. Służył więc niekończącym się dyskusjom uczestników i poznawaniu Zakopanego.
Nowość wydawnicza: 1938 Jak burzono cerkwie 2018 VIII 23
O burzeniu cerkwi na Lubelszczyźnie w 1939 roku większość Polaków nigdy nie słyszała, reagując zdumieniem. „Niemożliwe! U nas?”. A jednak to się wydarzyło. Nie pisała o tym zakneblowana, ówczesna prasa, do dziś milczą podręczniki. Po wojnie, po wysiedleniu stamtąd prawosławnych na wschód i na zachód, Lubelszczyznę postrzegano jako krainę odwiecznie polską.
Archiwalne numer "Przeglądu Prawosławnego" do pobrania na naszej stronie! 2018 VII 06
"Przegląd Prawosławny" nr 7 (157) Lipiec 1998: Chełmskie Requiem - Sześćdziesiąt Lat temu burzono cerkwie.
"Przegląd Prawosławny" nr 7 (277) Lipiec 2008: Chełmskie Requiem - Siedemdziesiąt Lat temu burzono cerkwie.
Prosimy o jeden procent: KRS 0000106814 2018 IV 26
Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, ul. Składowa 9, 15-399 Białystok
KRS 0000106814
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|