Numer 5(359)    maj 2015Numer 5(359)    maj 2015
fot.Siergiej Prokudin-Gorskij
Gloria Artis dla Jerzego Uścinowicza
Anna Radziukiewicz
Jerzego Uścinowicza, architekta, profesora architektury Politechniki Białostockiej, uhonorowano 28 marca prestiżową odznaką Gloria Artis za twórczą działalność w dziedzinie architektury sakralnej, ochrony zabytków oraz badań naukowych.

Odznakę nadaje minister za wybitne zasługi na polu kultury. Spośród twórców związanych czy utożsamiających się z kręgiem kultury Wschodu, odznakę otrzymali dwaj wybitni malarze – w 2005 roku Leon Tarasewicz, a w 2008 roku Jerzy Nowosielski, za pielęgnowanie twórczości ludowej Sergiusz Łukaszuk i Włodzimierz Naumiuk.

Jerzy Uścinowicz zaprojektował między innymi cerkwie św. Jerzego i Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, cerkwie w Bobrownikach, Grodnie, Mińsku. Do jego bardzo interesujących projektów należy Teatr Gardzienice. W sumie jest autorem ponad sześćdziesięciu projektów.

Jerzy Uścinowicz aktywnie działa we władzach zarządu krajowego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz w Międzynarodowej Unii Architektów, gdzie kieruje pracami komisji Miejsca Święte.

Jest laureatem wielu konkursów. Najbardziej jednak ceni zwycięstwo w konkursie „Współczesne rozwiązania architektoniczne obrazu świątyni prawosławnej”, zorganizowanym w 2013 roku przez Związek Architektów Rosji, Rosyjską Cerkiew Związek Organizacji Charytatywnych w Rosji. Wtedy architekci z pięciu krajów zgłosili do konkursu 114 prac. Za najlepszą uznano projekt Jerzego Uścinowicza.

Gratulujemy! (ar)

Na zdjęciu minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska wręczyła Jerzemu Uścinowiczowi medal 28 marca w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich podczas jubileuszowej konferencji z okazji piętnastolecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token