Numer 7(301)    lipiec 2010Numer 7(301)    lipiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
I na co dzień pięknie
Natalia Klimuk

W białostockiej cerkwi Świętego Ducha liturgia jest odprawiana codziennie. W dolnej cerkwi, której ołtarz jest poświęcony Ikonie Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”. 24 maja, w dniu parafialnego święta, arcybiskup białostocko-gdański Jakub, w asyście biskupa supraskiego Grzegorza, poświęcił dolną świątynię po generalnym remoncie.

Odnowiono ikonostas, pojawiło się nowe wyposażenie – między innymi nowy okład na prestoł, anałoje, inne drobne przedmioty, ale przede wszystkim ściany i sufit pokryto freskami. Jak zawsze proboszcz, o. mitrat Jerzy Boreczko, zadbał, by wszystko współgrało. Znalazł ofiarodawców – pojedyncze osoby, rodziny czy istniejące przy parafii Bractwo św. Atanazego, radę parafialną, grupę pań czytających Psałtir.
O znaczeniu Świętego Ducha mówił władyka Jakub: – Podobnie jak Abraham, witający Trzech Wędrowców pod dębem Mamre, tak samo my wychwalamy Świętego Ducha, a wraz z Nim Świętą Trójcę. Bo nic na ziemi nie dzieje się bez tchnienia Ducha Świętego. W nimże wsia żywut i dwiżutsia. W Piśmie św. jest napisane, że bez działania Świętego Ducha nie byłoby życia, a święci ojcowie rozwijają tę myśl – gdyby nie było działania Ducha Świętego, nawet nie bylibyśmy w stanie zauważyć przychodzącej wiosny, kiedy wszystko budzi się do życia. My też żyjemy i działamy dzięki łasce Świętego Ducha.
Hierarcha wspomniał też, że tego samego dnia wypada święto Cyryla i Metodego:
– Dziś Cerkiew wspomina wielkich świętych, Równych Apostołom Cyryla i Metodego, Nauczycieli Słowian. To oni przetłumaczyli Pismo Święte i teksty nabożeństw na język cerkiewnosłowiański. To oni trudzili się, niosąc Dobrą Nowinę i działanie Ducha Świętego jeszcze nieochrzczonym narodom, naszym przodkom Słowianom. Nieprzypadkowo właśnie oni są patronami diecezji białostocko-gdańskiej. W tym dniu duchowni diecezji zbierają się, by wspólnie pomodlić się do świętych, poprosić o to, by nam i następnym pokoleniom wciąż była przekazywana Ewangelia. W tym dniu odbywają się też obrady, by pod patronatem świętych omawiać i rozwiązywać sprawy diecezji i jej wiernych.
Cerkiew Świętego Ducha to świątynia piękna dzięki swej architekturze, wystrojowi i wyposażeniu, i ludziom, którzy składają tu swoje ofiary, modlą się i troszczą się o nią.

fot. Jarosław Charkiewicz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token