Numer 8(254)    sierpień 2006Numer 8(254)    sierpień 2006
fot.Andrzej Karpowicz
Dzwony z Kodnia
Dorota Wysocka
Parafia w Kodniu wzbogaciła się o nowe dzwony. W sobotę 24 czerwca wyświęcił je władyka Abel. Tego dnia po raz pierwszy sprawowano Liturgię św. we wznoszonej tam cerkwi św. Ducha.
   Jej budowa trwa od  pięciu lat. Prace postępują bardzo szybko i już jesienią świątynia zostanie być może urządzona. Władyka Abel wyświęcił dzwony
   Jest to efekt starań nie tylko wiernych z okolicy i całej Lubelszczyzny, ale i skutecznej pomocy ze strony Cerkwi greckiej, konkretnie bractwa Sotirios. Dzwony także są darem, co podkreśla umieszczony na nich – po greku i polsku – napis: Dar prawosławnych braci Greków dla cerkwi św. Ducha w Kodniu. Na uroczystości, obok duchownych i wiernych, w tym licznej grupy pielgrzymów, zmierzających do Jabłecznej na święto ku czci św. Onufrego, obecny był sponsor budowy i fundator dzwonów, Dimitrios Rakindzakis. trzej dawni proboszczowie z Kodnia, o.o. Jerzy Ignaciuk, Aleksy Sobotko i Grzegorz Sosna
   W Kodniu stało niegdyś kilka cerkwi, w tym św. Michała i właśnie św. Ducha. Po I wojnie światowej wierni nie mieli już jednak żadnej. dziekan okręgu chełmskiego, prot. Jan Łukaszuk z Dimitriosem Rakindzakisem Modlono się w zwykłym drewnianym, przystosowanym do tego celu, domu. Dopiero w końcu lat osiemdziesiątych. pojawiły się na nim kopuły i cerkiew św. Michała zaczęła przypominać świątynię. Teraz jednak pilnie już potrzebuje – kosztownego – remontu. Licząca około stu rodzin parafia zdecydowała się zatem na budowę nowej, która pomieściłaby około dwustu osób. Autorem projektu jest arch. Mirosław Załuski.
   Miejsce wybrano nieprzypadkowe. Odkupiony od gminy dwudziestoarowy plac, na którym niedawno jeszcze stała zlewnia mleka, to dawny prawosławny cmentarz
   Władyka Abel już zaprosił wszystkich zebranych dokładnie za rok na radosną uroczystość poświęcenia cerkwi św. Ducha w Kodniu.
   
   Fot. Vadym Shtermbursky
    
   

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token