Numer 8(254)    sierpień 2006Numer 8(254)    sierpień 2006
fot.Andrzej Karpowicz
Salva i monasteri
o. Marek Ławreszuk
„Niemoc wspólnoty międzynarodowej, z ich 18-tysięcznym kontyngentem wojskowym przebywającym na terenie Kosowa, którego jednym z zadań jest ochrona serbskich cerkwi i monasterów, oraz indyferentyzm mediów, nierzetelnie i stronniczo traktujących skandal niszczenia bezcennych średniowiecznych skarbów, napełniają nasze dusze bólem. Dlatego też, jako wolni obywatele, zorganizowaliśmy poświęconą kosowskim świątyniom kampanię Salva i monasteri (Ocalić monastery)” – powiedziała znana włoska reżyserka Elisabetta Valgiusti, inicjując pozarządową organizację, skupiającą czołowe postacie włoskiego świata nauki, kultury, sztuki i polityki, zaangażowane w problem prawosławia w Kosowie i Metochii.
    
   „Salva i monasteri” jest niezależną grupą, której celem stała się ochrona kulturalno-religijnej spuścizny Kosowa i Metochii oraz, w ostatnim czasie, walka o ocalenie chrześcijańskich zabytków w pogrążonym wojnie Iraku.
   W skład organizacji wchodzi ponad dwustu przedstawicieli najrozmaitszych sfer życia – studenci, artyści, ludzie kultury oraz przedstawiciele świata mediów – reżyserzy, aktorzy, redaktorzy. „Salva i monasteri” angażuje się w walkę o zachowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Kosowa i Metochii, głównie poprzez katalogowanie i opisywanie najznakomitszych zabytków sztuki bizantyńskiej, informowanie o kosowskim konflikcie i obiektywne przedstawianie aktualnej sytuacji w serbskiej prowincji Kosowo. Jako najważniejsze ze swych celów organizacja wymienia informowanie krajowej (włoskiej) i międzynarodowej opinii publicznej o aktualnej sytuacji chrześcijańskiego dziedzictwa kulturalnego i duchowego w Kosowie, uwrażliwienie na jej problemy, a także lobbing w instytucjach rządowych i pozarządowych na rzecz ochrony, konserwacji, odbudowy cerkwi i monasterów, pomników i monumentów, skarbów przyrodniczych, lokalnej kultury i tradycji.
   „Salva i monasteri”, skupiając ludzi świata mediów, tworzy materiały informacyjne poświęcone krytycznej sytuacji na terenie Kosowa i Metochii. Poprzez szeroko zakrojony wachlarz akcji dociera do wielu odbiorców.
   Misję organizacji ogranicza jedynie język – materiały audiowizualne, dokumenty, materiały publikowane na oficjalnej stronie internetowej, oraz konferencje i panele dyskusyjne – wszystko przedstawiane jest najczęściej tylko w języku włoskim.
   Elisabetta Valgiusti w czasie pobytu w Kosowie nakręciła film „Enclave Kosovo”. 55-minutowy dokument rozpoczyna się szokującą sceną podpalania cerkwi św. Andrzeja w Podujewie 18 marca 2004 roku. Materiał filmowy został zebrany w 2004 roku – również w czasie tzw. pogromów marcowych, eskalacji albańskich ataków na cerkwie, monastery i ludność cywilną pochodzenia nie-albańskiego (w czasie kilku dni spalono 35 świątyń, a licząca wiele tysięcy fala uchodźców składała się nie tylko z Serbów, ale i innych mniejszości narodowych żyjących na terenie Kosowa – m.in. Romów, Macedończyków). Film ukazuje tragiczną sytuację Serbów, destrukcję światowego dziedzictwa kultury i niemoc sił międzynarodowych, nieskutecznie broniących i ludzi, i zabytków. Film wzbogacony jest rozmowami o sytuacji w Kosowie m.in. z ambasadorem Włoch w Belgradzie Antionio Zanardi Landim, serbskim ambasadorem w Watykanie Darko Tanaskoviciem, hieromnichem Ksenofontem, serbskim reżyserem Emirem Kusturicą. Sugestywne ujęcia przedstawiają nie tylko sceny zniszczenia, ale również ukazują zachowane skarby cywilizacji europejskiej.
   Film „Enclave Kosovo” stanowi część projektu „Salva i monasteri” i prezentowany był na wielu spotkaniach i konferencjach. 
   W 2004 roku film pokazano m.in. w rzymskim parlamencie w ramach dyskusji przy okrągłym stole na temat praw człowieka i aktualnej sytuacji na Kosowie.
   Dzięki zaangażowaniu członków „Salva i monasteri” prezentacja filmu zebrała wielu prominentnych gości. Dyskusję prowadziła senator Selva, ówczesna przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych, a uczestnikami rozmowy byli między innymi kardynał Tomas Spidlik, dyrektor biura UNESCO na teren południowo-wschodniej Europy Marie Paul Roudil, senator Vittorio Sgarbi, serbski ambasador w Watykanie Darko Tanaskovic, pułkownik Rosario Castellan z włoskiego kontyngentu w Kosowie. Na zaproszenie „Salva i monasteri” do włoskiego parlamentu przybyła delegacja prawosławnej diecezji raszko-prizreńskiej.
   Osiągnięciem tego i innych organizowanych przez „Salva i monasteri” spotkań i konferencji (m.in. w Kanadzie, w Belgradzie) była wspólna deklaracja, iż to co w chwili obecnej dzieje się na terenie Kosowa i Metochii jest systematyczną destrukcją chrześcijańskiej kultury, która sta-nowi fundament cywilizacji europejskiej oraz iż nowoczesna Europa nie może tolerować przemocy, która rozwija się na oczach wszystkich.
   „Salva i monasteri” wciąż prowokuje do żywej dyskusji i do zaangażowania w problem kosowski.
   Jako organizacja pozarządowa nie angażuje się w politykę, pragnąc jedynie osiągnąć dwa zamierzone cele – ocalić cerkwie i monastery oraz zapewnić bezpieczeństwo nie-albańskim mieszkańcom Kosowa i Metochii.
   Wszystkich zainteresowanych organizacją „Salva i monasteri” za-  chęcam do wizyty na ich oficjalnej stronie internetowej http://www.salvaimonasteri.org (strona wyłącznie po włosku).
   

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token