Numer 7(253)    lipiec 2006Numer 7(253)    lipiec 2006
fot.Michał Bołtryk
Diak Włodzimierz i jego książka
Michał Bołtryk
Przynajmniej raz do roku, podczas Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, przez tydzień, odmienia się przez wszystkie przypadki takie nazwiska jak Bortniański, Wedel, Turczaninow, Lwow, Czesnokow, Kastalski, Graczaninow... To nazwiska postaci bardzo sławnych i zasłużonych dla Cerkwi. Oni i im podobni stworzyli muzykę na użytek cerkiewny.
   Niestety, nasza wiedza o twórczości muzycznej dla potrzeb Cerkwi i ich twórcach jest wciąż niewielka.
   Doktor Włodzimierz Wołosiuk współczesny stan wiedzy muzykologicznej na temat muzyki cerkiewnej określa terminem terra incognita. A przecież twórczość autorów wymienionych wyżej w repertuarze chórów cerkiewnych  zajmuje ważne miejsce.
   Tę ziemię nieznaną przybliża nam Włodzimierz Wołosiuk w książce "Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP".
   Włodzimierz Wołosiuk jak mało kto u nas jest dobrze przygotowany do zajmowania się tą tematyką. Dr Włodzimierz Wołosiuk
   Diak Włodzimierz, tak często siebie określa dr Wołosiuk, jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
   Na ChAT w 1996 roku obronił rozprawę doktorską. Włodzimierz Wołosiuk specjalizuje się w problematyce śpiewu cerkiewnego i języka cerkiewnosłowiańskiego.
   Tematem jego pracy magisterskiej był "Śpiew liturgiczny w Rosyjskim Kościele Prawosławnym w wiekach XVII - XIX". Pracę doktorską pisał na temat: "Śpiew liturgiczny Kościoła prawosławnego w Polsce. Teologiczna i muzyczna interpretacja jego wybranych elementów".
   Włodzimierz Wołosiuk jest autorem licznych publikacji w czasopismach na temat muzyki cerkiewnej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT.
   Diak Wołosiuk jest od wielu lat jurorem hajnowskiego festiwalu i innych podobnych festiwali za granicami Polski.
   Od dziesiesięcioleci dyryguje chórami, co jest niezwykle ważne w jego pracy badawczo-naukowej.
   Dotychczas ukazało się wiele opracowań i publikacji, także w Polsce, dotyczących działalności i twórczości kompozytorów muzyki cerkiewnej, ocenianych w ostatniej pracy Włodzimierza Wołosiuka. Ale są one rozproszone. okładka jego książki
   "Biorąc pod uwagę całokształt twórczości kompozytorskiej na użytek cerkiewny na wschodzie Europy i jego niezwykłe bogactwo, istnieje uzasadniona przyczyna zbadania i przedstawienia dorobku każdego z twórców z osobna i jego skonfrontowania ze współczesną praktyką cerkiewną w Polsce - pisze autor. - Aby tego dokonać, należałoby przede wszystkim przybliżyć czytelnikowi istotę śpiewu cerkiewnego (...) a także dokonać krótkiego przeglądu literatury poświęconej muzyce cerkiewnej, w szczególności zaś jej twórcom".
   I właśnie tym sprawom autor poświęca prawie czterysta stron swojej książki.
   Włodzimierz Wołosiuk "przekopał" archiwa i bliblioteki znajdujące się w granicach dzisiejszej Polski, ale także w Rosji, na Ukrainie, Białorusi oraz w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
   Bogata dokumentacja i literatura muzyczna pozwoliły autorowi na ukazanie wzajemnych powiązań i przenikania się twórczości kompozytorów cerkiewnych krajów słowiańskich przez prawie cztery ostatnie wieki.
   Praca doktora Włodzimierza Wołosiuka składa się z sześciu rozdziałów. Każdy rozdział, po omówieniu kompozytorów, ich muzyki, a także wybranych utworów, kończy się przedstawieniem wyników badań na temat obecności omawianych twórców i ich dzieł w muzyce cerkiewnej naszej Cerkwi.
   Książka zawiera bogatą bibliografię oraz indeks nazwisk i jest napisana w sposób zrozumiały nie tylko dla muzykologów.
   fot. autor
    
   Włodzimierz Wołosiuk, Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, ChAT, Warszawa 2005.
   

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token