Numer 12(246)    grudzień 2005Numer 12(246)    grudzień 2005
fot.
O katechezie w szkole
o. Jarosław Antosiuk

   Na ten temat rozmawiano w Częstochowie 27 października. Konferencję zorganizowano z błogosławieństwa arcybiskupa diecezji łódzko-poznańskiej Szymona . Do udziału zaproszono także przedstawicieli Kościołów polskokatolickiego i starokatolickiego mariawitów.
   Władyka Szymon zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niesie nauczanie religii w szkole a nie przy parafii, co prowadzi do zrównywania jej z innymi przedmiotami, do odzierania z sakralności. Postawił też problem - czy nowoczesne metody wprowadzane przy nauczaniu religii prowadzą do poznawania Boga, czy może od Niego oddalają? Tu przytoczył przykłady korzystania na takich lekcjach religii z Pisma Świętego, tłumaczonego na slang młodzieżowy.
   Ks. Antoni Norman , proboszcz parafii polskokatolickiej w Bukownie, podkreślił szczególną rolę Biblii w katechizacji.
   Wanda Życińska , dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Częstochowie, która mówiła też o słabej orientacji władz oświatowych w zakresie nauczania religii przez Kościoły mniejszościowe, przedstawiła zasady obowiązujące przy nauce religii w szkołach i punktach katechetycznych.
   Dr Jan Zieniuk , koordynator do spraw nauczania religii prawosławnej na szczeblu metropolii, mówił o znowelizowanej ustawie o oświacie, która zwiększa wpływ rodziców na proces wychowania i kształcenia dzieci. Przedstawił też drogę, prowadzącą do uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i katechetów.
   W czasie spotkania powołano diecezjalnych wizytatorów religii prawosławnej - o. Jarosława Dmitruka z Bydgoszczy, o. Eugeniusza Fiedorczuka z Łodzi i o. Mirosława Drabiuka z Częstochowy oraz diecezjalnego doradcę metodycznego - o. Mirosława Drabiuka:
   

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token