Numer 12(246)    grudzień 2005Numer 12(246)    grudzień 2005
fot.
Święty Dymitrze módl się za nas!
Stefan Dmitruk

   Błoga cisza, jaką niesie las, który otacza niewielką, niebieską cerkiewkę na górce oraz radosne, powtarzane po każdej pieśni kanonu ku czci św. Dymitra Sołuńskiego wezwanie "Święty wielki męczenniku Dymitrze módl się za nas!" napełniały serca każdego pielgrzyma, który przybył 7 i 8 listopada na coroczne święto monasterskie w Sakach, podczas którego biskup bielski Grzegorz dokonał postrzyżyn brata Marcina na mnicha riasofornego.
   
   Na święto ku czci salonickiego świętego do Sak przyjechały liczne autokarowe pielgrzymki - w tym dwie z Białegostoku. Pierwszą zorganizowała parafia Zmartwychwstania Pańskiego, a opiekę sprawowali o. mitrat Walenty Olesiuk i o. diakon Marian Romańczuk. Opieka nad drugą grupą pielgrzymkową została powierzona o. mitratowi Eugeniuszowi Konachowiczowi - emerytowanemu kapłanowi, emocjonalnie związanemu z cerkwią św. Dymitra w Sakach. O. hieromnich Tymoteusz podczas akatystu ku czci św. Dymitra Sołuńskiego
   Uroczystości w sakowskim monasterze rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania, celebrowane przez biskupa Grzegorza. W słowie skierowanym do wiernych władyka powiedział, że święte miejsca są podobne do głębokiej studni, z której powinniśmy czerpać świeżą, zdrową wodę, dającą każdemu chrześcijaninowi siły życiowe.
   W trakcie nabożeństwa śpiewał chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego pod kierunkiem matuszki Joanny Romańczuk.
   Przed główną Liturgią bp Grzegorz dokonał postrzyżyn nowicjusza Marcina na riasofornego mnicha. W sakowskim monasterze po raz pierwszy sprawowano czyn postrzyżyn.
   Brat riasoforny Marcin (Ostapkowicz) urodził się 26 stycznia 1976 r. w Białymstoku. Jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego i Wyższej Szkoły Finasów i Zarządzania. 20 lutego 2004 roku wstąpił do monasteru w Sakach, gdzie został przyjęty w poczet nowicjuszy. wierni przy cerkwi w Sakach
   - Tu w Sakach obok wiekowej cerkiewki powstał monaster, a dzisiejsze postrzyżyny świadczą o tym, że życie monastyczne rozwija się na tej ziemi prawidłowo - powiedział władyka.
   Podczas głównej Liturgii św. kazanie wygłosił o. mitrat Eugeniusz Konachowicz, który jako dziecko został cudownie uzdrowiony w sakowskiej cerkiewce.
   Nawiązując do wersetów Ewangelii, nawoływał on do miłości bliźniego. Apelował, abyśmy nie zapominali swoich przodków, ich tradycji, wiary, a przede wszystkim mowy. - Powinniśmy starać się uczyć dzieci mowy naszych rodziców.
   Bardzo duża liczba wiernych przystąpiła do sakramentu spowiedzi i Eucharystii.
   
   fot. Borys Abramowicz, autor
   

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token