Numer 1(331)    styczeń 2013Numer 1(331)    styczeń 2013
fot.Grecka ikona narodzenia Chrystusa
2019 V 07 Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza

 * 7 maja (wtorek) o godz. 17.00  Bratczyków i sympatyków do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na Spotkanie świąteczne  z okazji Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, z udziałem opiekuna duchowego Bractwa, ojca archimandryty Iowa,
 
 *16 maja (czwartek) o godz. 17.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z ojcem ihumenem Germanem na temat "Duchowość prawosławna, a współczesna cywilizacja"