Numer 3(273)    marzec 2008Numer 3(273)    marzec 2008
fot.
2016 III 13 Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win

13 marca – Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win