Numer 11(281)    listopad 2008Numer 11(281)    listopad 2008
fot.Andrzej Jekaterynczuk
2016 III 13 Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win

13 marca – Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win