Numer 8(266)    sierpień 2007Numer 8(266)    sierpień 2007
fot.Ałła Matreńczyk
2016 III 13 Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win

13 marca – Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win