Numer 7(205)    lipiec 2002Numer 7(205)    lipiec 2002
fot.Marek Dolecki
2015 VI 12 Wykład w Akademii Supraskiej

Wykład o. dr. hab. Marka Ławreszuka "Sakrament małżeństwa - uczestnictwo w Bożym Królestwie", budynek Akademii Supraskiej (ul. Klasztorna 1), godz. 18.00.