Numer 9(243)    wrzesień 2005Numer 9(243)    wrzesień 2005
fot.Mirosław Matreńczyk