Numer 11(329)    listopad 2012Numer 11(329)    listopad 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2014 XII 07 Wieczór muzyki w Bielsku

7 grudnia – XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej, Bielski Dom Kultury i Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury, www.bdkbielsk.pl