Numer 5(311)    maj 2011Numer 5(311)    maj 2011
fot.
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej