Numer 7(217)    lipiec 2003Numer 7(217)    lipiec 2003
fot.Marek Dolecki
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej