Numer 4(250)    kwiecień 2006Numer 4(250)    kwiecień 2006
fot.Krzysztof Miszułowicz
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej