Numer 7(277)    lipiec 2008Numer 7(277)    lipiec 2008
fot.
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej