Numer 1(307)    styczeń 2011Numer 1(307)    styczeń 2011
fot.Paulina Romaniuk
2019 X 06 Powstanie i ewolucja Wszechświata. Co na to współczesna nauka

łowo kosmos w klasycznej grece oznaczało porządek, ład,
szyk. Odkrywanie praw rządzących naturą często prowadziło do poszukiwania Prawodawcy. Stały porządek, zgodnie z którym krążą po niebie gwiazdy i planety, od dawna zwracał uwagę ludzi. Jesteśmy zdolni do podziwiania piękna naszego świata w całej jego różnorodności. Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, wszystkie w mądrości stworzyłeś (Ps 103,24).
Mówi się, że nauka próbuje odpowiedzieć na pytanie „jak powstał świat”, a wiara – „dlaczego”. Podobnie jest z innymi obszarami poznania. Z tego zbliżenia wynika możliwość i potrzeba dialogu ludzi nauki i przedstawicieli Kościoła.
XX stulecie, a zwłaszcza druga jego połowa, stały się okresem szybkiego rozwoju nauk. Co jakiś czas słyszymy o przełomowych odkryciach, mogących zmienić ludzkie życie. W parze z nauką rozwija się również technika. Jednak wciąż różnice światopoglądowe wierzących i niewierzących sprawiają, że ze strony Kościoła wychodzą głosy osądzające lub wręcz piętnujące zbyt śmiałe poglądy naukowe, odrzucające nowości techniczne. Powinniśmy uważnie przyglądać się rozwojowi nauk nie tylko z racji samej zdolności poznawczej i twórczej w człowieku, noszącym w sobie obraz Boga, ale również po to, by móc świadomie i czynnie ten rozwój wspierać. Wspierając rozwój nauki przyczyniamy się bowiem do jej owocnego wpływu na ludzkie życie i realizację powołania człowieka.
W tym celu zapraszamy wszystkich 6 października do Warszawy, do Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św. św. Cyryla i Metodego 4, na godzinę 18, na wykład popularnonaukowy na temat „Powstanie i ewolucja Wszechświata. Co na to współczesna nauka”. Wykład wygłosi astrofizyk dr hab. Marek Nikołajuk, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Po wykładzie jest przewidziany czas na pytania i dyskusje.
Wstęp wolny.