Numer 9(303)    wrzesień 2010Numer 9(303)    wrzesień 2010
fot.Anna Radziukiewcz
2018 IX 01 Bractwo Trzech Świętych Hierarchów - Zajęcia z języka rosyjskiego

Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza
dzieci, młodzież, dorosłych na zajęcia z języka rosyjskiego, dla początkujących i zaawansowanych, które będą odbywały się w soboty, od września do czerwca. Spotkane organizacyjne w Centrum Kultury Prawosławnych w Białymstoku 19 września o godz. 18.00.