Numer 12(366)    Grudzień 2015Numer 12(366)    Grudzień 2015
fot.Michał Bołtryk
2018 VIII 23 Szkoła XYZ - zajęcia z języka rosyjskiego

Szkoła XYZ

Serdecznie zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe z języka rosyjskiego na 2018/2019 rok akademicki.

Oferujemy nauczanie na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, jak i zaawansowanym. Przyjmujemy dzieci od lat 7 oraz dorosłych. Konwersacje prowadzi native speaker. Więcej szczegółów pod nr telefonów:

739 249393
517 535 853

www.szkola.xyz