Numer 6(324)    czerwiec 2012Numer 6(324)    czerwiec 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2018 XI 11 Pielgrzymka na Cypr

Świętych Hierarchów w Białymstoku od 11 do 17 listopada organizowana jest pielgrzymka na Cypr. Koszt całkowity 2950 zł.
Informacje i zapisy pod telefonami 883 772 000 i 503 130 337 przyjmowane będą do 15 września.