Numer 8(290)    sierpień 2009Numer 8(290)    sierpień 2009
fot.Marek Lach
2018 II 01 Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza

1 lutego o godz. 17.45 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie z siostrą Katarzyną z domu zakonnego w Zaleszanach, która będzie mówić na temat: „Przykazanie o miłości na przykładzie życia Cerkwi w Albanii”,
11 i 12 lutego na Święto Bractwa – Sobór Trzech Wielkich Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego:
• 11 lutego godz. 17.00 wsienoszcznoje bdienije w soborze św. Mikołaja
• 12 lutego o godz. 5.00 Liturgia w soborze św. Mikołaja, a o godz. 17.00 spotkanie świąteczne i zapustowe przed Wielkim Postem w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku