Numer 6(240)    czerwiec 2005Numer 6(240)    czerwiec 2005
fot.25 V - 14 VI V Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Anna German”
Młodych ludzi z województwa podlaskiego, w wieku od 18 do 28 lat, zapraszają Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, (...)