Numer 6(348)    czerwiec 2014Numer 6(348)    czerwiec 2014
fot.01 II - 02 XII Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza
1 lutego o godz. 17.45 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie z siostrą Katarzyną z domu zakonnego w Zaleszanach, która będzie mówić na temat: „Przykazanie o miłości na przykładzie życia Cerkwi w Albanii”,
(...)